Maatschappelijk jaarverslag 2021

Roche ontwikkelt en produceert niet alleen medicijnen. We gaan verder dan dat. Roche wil bijdragen aan het welzijn van patiënten en hun naasten door zorg in Nederland te verbeteren en te vernieuwen. Als partner van de Vereniging Innovatieve medicijnen onderschrijven wij de Code zoals die voor de leden is vastgesteld. Transparantie, integriteit, kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn ook voor Roche Nederland belangrijke waarden. Hierover leest u meer in het

M-NL-00001230

Meer lezen?

Naar alle verhalen

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen