Bonviva® (ibandronininezuur)

Naar aanleiding van een akkoord tussen Roche en Atnahs Pharma UK Ltd. delen wij u mede dat deze laatste alle rechten verworven heeft met betrekking tot het product ibandroninezuur (Bonviva®). Per 4 april 2018 kunt u geen Bonviva meer bij Roche bestellen.