Konakion® (fytomenadion)

Naar aanleiding van een akkoord tussen Roche en Cheplapharm Arzneimittel GmbH delen wij u mede dat deze laatste alle rechten verworven heeft met betrekking tot het product Konakion. Cheplapharm heeft het in de handel brengen van Konakion toevertrouwd aan de Eurocept International B.V. Eurocept International heeft besloten de distributie op de Nederlandse markt vooralsnog via uw reguliere groothandel te laten verlopen. Indien u een prijsafspraak heeft voor Konakion met Roche Nederland B.V., zal Cheplapharm Arzneimittel GmbH deze middels Eurocept International overnemen. Wij verzoeken u vriendelijk om vanaf 1 oktober 2018 uw bestellingen van Konakion rechtstreeks bij Eurocept te plaatsen.