Tecentriq® (atezolizumab)

zwartedriehoek Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.roche.nl/bijwerkingen

Wat is Tecentriq?

Tecentriq is een kankerimmuuntherapie en is ontwikkeld om kanker gericht aan te pakken via het lichaamseigen afweersysteem.

Tecentriq bevat de werkzame stof atezolizumab, een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die via een infuus worden toegediend en specifiek andere unieke eiwitten in het lichaam herkennen en eraan binden. Tecentriq bindt selectief aan een eiwit dat Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) wordt genoemd.

PD-L1 speelt een rol bij het remmen van een afweerreactie. Het afweersysteem zorgt er onder normale omstandigheden voor dat kanker wordt opgeruimd. Wanneer het afweersysteem teveel wordt afgeremd door binding van PD-L1 aan zijn receptoren PD-1 of B7.1 kan de kanker doorgroeien. Door met Tecentriq PD-L1 te blokkeren, wordt de remmende werking op het afweersysteem opgeheven. Zo wordt het afweersysteem weer aan het werk gezet om de kanker op te ruimen.

Tecentriq dient altijd voorgeschreven te worden door een arts en wordt gebruikt voor de behandeling van:

Longcarcinoom

Tecentriq is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) na eerdere behandeling met chemotherapie. Patiënten met EGFR-activerende mutaties of ALK-positieve mutaties moeten ook doelgerichte behandeling hebben ontvangen voor ze Tecentriq krijgen.

Urotheelcarcinoom

Tecentriq is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) na eerdere behandeling met platina-bevattende chemotherapie, of voor wie cisplatine ongeschikt is en bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 5%.

Productvormen

Tecentriq 1200 mg concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter (pdf)
Samenvatting van de productkenmerken (pdf)

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Tecentriq patiënten waarschuwingskaart
Tecentriq brochure voor de zorgverlener

Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

Longcarcinoom

Tecentriq is met ingang van 1 juni 2018 in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen voor de indicatie lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) na eerdere behandeling met chemotherapie.

Urotheelcarcinoom

Tecentriq is vooralsnog niet opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering  voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheel-carcinoom (UC) na eerdere behandeling met platina bevattende chemotherapie, of  voor wie cisplatine ongeschikt is en bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 5%

De minister van VWS heeft het geneesmiddel voor deze indicatie in de pakketsluis geplaatst. Nadat het Zorginstituut advies heeft gegeven aan de Minister van VWS over opname van dit geneesmiddel in het basispakket en eventuele afspraken zijn gemaakt met het ministerie van VWS, zal de minister een besluit nemen dit geneesmiddel al dan niet te vergoeden vanuit het basispakket