Neurologie
De uitdaging

Het menselijk zenuwstelsel, met de hersenen als centrale kern, kan door honderden verschillende aandoeningen worden geraakt. Voorbeelden zijn multiple sclerose, de ziekte van Alzheimer en de ziekten van Huntington, Parkinson en Duchenne.

Neurologische aandoeningen behoren tot de meest complexe ziekten om te begrijpen en te behandelen. Wereldwijd treffen zulke aandoeningen miljarden mensen -- bijna iedereen kent wel iemand die als gevolg van een neurologische aandoening vaak grote invloed op het dagelijks leven ervaart.

Ziekten van het zenuwstelsel kunnen mensen grote belemmeringen opleggen in hun mogelijkheden om met andere mensen om te gaan, te interacteren, te bewegen en dingen te onthouden.

Uiteindelijk kunnen ziekten van het zenuwstelsel zelfs de unieke kenmerken veranderen of wegnemen die mensen maken tot wie ze zijn of, in het geval van kinderen, die ze hadden kunnen worden. De fysieke, mentale en emotionele belasting van patiënten en hun omgeving kan op termijn overweldigend zijn. In landen met vergrijzende bevolking vormen ziekten van het zenuwstelsel ook grote uitdagingen voor complete gezondheidssystemen en economieën.

Onze aanpak

Neurowetenschappen zijn een belangrijke focus voor Roche. Door baanbrekend onderzoek te doen, gericht op innovatieve medicijnen en diagnostische tests, helpt Roche mee de grenzen van onze neurowetenschappelijke inzichten te verleggen. Het uiteindelijke doel is het leven te verbeteren van miljoenen patiënten die leven met chronische ziekten en hun soms verwoestende gevolgen.

Om het leven van patiënten te verbeteren, volgen we de richting waarin de wetenschap ons leidt. We werken samen met academische onderzoekers, industriële partners en vele deelnemers aan onze klinische studies. Samen hebben we al grote stappen gezet naar behandelingen tegen ziekten die behandelbaar zijn gebleken. Zo benutten we samen met partners de kracht van digitale data om helder en meetbaar in kaart te brengen wat de medische, sociale en economische gevolgen van zenuwziekten zijn.

Neurowetenschappen zijn een belangrijke sleutel naar een betere toekomst. Samen met onze partners zullen we de grenzen van wetenschappelijk inzicht blijven verleggen om klinische vooruitgang te boeken. Onze droom is een toekomst waarin neurologische aandoeningen het menselijk potentieel niet langer beperken en - om te behouden wat ons maakt tot wie we zijn.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000 , of via onze Medische Informatie pagina . U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl .

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze medicijnen.


Roche helpt mee neurowetenschappelijke grenzen te verleggen. Doel is vooruitgang te boeken in de behandeling van ziekten van het orgaan dat ons bij uitstek maakt tot wie we zijn – ons brein.

M-NL-00001533

Meer aandachtsgebieden

Bekijk alle aandachtsgebieden

please be aware that you are leaving this website.