Gavreto® (pralsetinib)

▼Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Wat is Gavreto?

Gavreto bevat de werkzame stof pralsetinib. Dit is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy'). Dit medicijn is ontwikkeld om de werking van RET-fusie-eiwitten te remmen. Het kan helpen om de groei van de longkanker te vertragen of te stoppen. Ook kan het helpen om de kanker kleiner te laten worden.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met rearranged during transfection (RET)-fusiepositief gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), die niet eerder zijn behandeld met een RET-remmer.

Wordt dit medicijn vergoed vanuit het basispakket?

Gavreto is op dit moment nog niet opgenomen in het basispakket, waardoor vergoeding vanuit het basispakket voor dit product nog niet beschikbaar is. Er wordt op dit moment gewerkt aan het beschikbaar maken van vergoeding voor dit medicijn.


Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze

Medische Informatie pagina . U kunt ook bijwerkingen melden viawww.lareb.nl .

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze medicijnen.


Producten
Geneesmiddelen
Bekijk alle Geneesmiddelen

M-NL-00001533

Productvormen

Gavreto 100 mg harde capsules

Verpakkingsinhoud: 120 capsules

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

please be aware that you are leaving this website.