Kadcyla 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Kadcyla 160 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon


Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Dit medicijn bevat de werkzame stof trastuzumab-emtansine, die bestaat uit twee gedeelten die aan elkaar zijn gekoppeld:

  • trastuzumab is een monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen zijn doelgerichte kankerremmende stoffen die in dit geval binden aan bepaalde eiwitten of antigenen. Antigenen zijn moleculen die zich aan de buitenkant van cellen hechten. Trastuzumab is ontwikkeld om selectief te binden aan een antigeen dat humane epidermale groeifactor-receptor 2 (HER2) wordt genoemd. HER2 bevindt zich in grote aantallen op het oppervlak van sommige kankercellen waar het hun groei bevordert. Wanneer dit medicijn zich bindt aan HER2, kan het de groei vertragen of stoppen en de cellen doden.

  • emtansine is een vorm van chemotherapie, die actief wordt wanneer dit medicijn in de kankercel komt.

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met borstkanker wanneer:

  • de kankercellen veel HER2-eiwitten op het oppervlak hebben - voor de behandeling start worden de kankercellen hierop getest;

  • al eerder trastuzumab en een medicijn dat bekend staat als een taxaan is voorgeschreven;

  • de kanker zich heeft verspreid (is gemetastaseerd) naar gebieden nabij de borst of naar andere delen van het lichaam; 

  • de kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en de behandeling na operatie gegeven zal worden (de behandeling na operatie wordt adjuvante behandeling genoemd).

Gebruik van dit medicijn moet tijdens de zwangerschap worden vermeden vanwege mogelijke schadelijke effecten op de foetus. Als een patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik van dit medicijn dan wel binnen 7 maanden na de laatste dosis, meld deze zwangerschap dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V. 0348-438171. Gedurende de aan dit medicijn blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van dit medicijn gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Kadcyla wordt voor alle geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onzeU kunt ook bijwerkingen melden via

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

M-NL-00001533

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.