Vabysmo® (faricimab)

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Wat is Vabysmo?

Vabysmo bevat de werkzame stof faricimab. Faricimab is ontwikkeld om te binden aan twee eiwitten: vasculaire endotheliale groeifactor A (VEGF-A) en angiopoëtine-2 (Ang-2). Wanneer VEGF-A en Ang-2 eiwitten in hogere hoeveelheden aanwezig zijn dan normaal, kunnen ze de groei van afwijkende bloedvaten veroorzaken of schade aan de normale bloedvaten aan de achterkant van het oog veroorzaken. Deze afwijkende bloedvaten kunnen vocht in het oog lekken, wat zwelling en verlies van gezichtsvermogen veroorzaakt. Doordat het medicijn deze eiwitten remt, helpt het de lekkage te verminderen. Hierdoor kan het gezichtsvermogen behouden blijven of verbeteren.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met de volgende oogaandoeningen:

  • neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie (natte LMD)

  • visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-oedeem (DME)

Wordt dit medicijn vergoed vanuit het basispakket?

Vabysmo wordt voor alle geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

Producten
Geneesmiddelen
Bekijk alle Geneesmiddelen

M-NL-00001533

Productvormen

Vabysmo 120 mg/ml oplossing voor injectie
Verpakkingsinhoud: 120 mg/ml oplossing voor injectie

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico's van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Brochure voor de patiënt

Via de audiobestanden kunt u de brochure beluisteren:

Introductie (0:50)

Hoofdstuk 1: Wat is natte LMD? (1:48)

Hoofdstuk 2: Wat is DME? (1:32)

Hoofdstuk 3: Wat is faricimab? (0:46)

Hoofdstuk 4: Behandeling met faricimab (2:21)

Hoofdstuk 5: Aanbeveling voor juiste zorg na de injectie en belangrijke risico-informatie (1:17)

Hoofdstuk 6: Melden van bijwerkingen (1:28)

Heeft uw arts Vabysmo voorgeschreven? Met de code die u in de patiëntenbrochure vindt bieden wij u aanvullende informatie over dit medicijn. Heeft u (nog) geen brochure ontvangen? Vraag uw arts of verpleegkundige ernaar.

Informatie voor patiënten

please be aware that you are leaving this website.