“Al onze initiatieven ontplooien vanuit het perspectief van de patiënt.”

Barbara Nieuwenhuijs – Manager Insights, Analytics & CRM

Waarom marktonderzoek?
Het primaire doel van Roche is een zo goed mogelijke bestrijding van de ziekte en herstel van de patiënt. Dat is belangrijk werk, maar het welbevinden van de mens omvat zoveel meer. Daarom wil Roche ook waarde toevoegen aan het leven van de patiënt en zijn naasten, zoals de partner, vrienden, mantelzorgers en collega´s. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de behoeften van die patiënten en de inzichten hieruit te delen met artsen en ziekenhuizen.

Wat doet Roche?
Roche doet onderzoek onder verschillende stakeholders in de gezondheidszorg: artsen, apothekers, paramedici, maar vooral patiënten. Doel van dat onderzoek is beter te kunnen inspelen op behoeftes van patiënten in een bepaalde fase van hun ziekte. Dat kan een informatiebehoefte zijn, maar ook een zorgbehoefte. Bijvoorbeeld contact met mensen die leven met dezelfde ziekte. Of nazorg. Om daarin een rol te kunnen spelen, werkt Roche nauw samen met artsen, ziekenhuizen en patiëntorganisaties. 

Online platform
Een voorbeeld: Roche heeft via een online platform inzichten gekregen in de behoeften van mensen die leven met MS. Deze inzichten hebben we gedeeld met artsen en verpleegkundigen om vervolgens initiatieven te ontplooien die de beleving van de patiënt verbeteren. Belangrijk hierbij is dus dat de behoeftes van de patiënt centraal staan, niet de behandeling.