“Patiënten voorzien van de juiste informatie.”

Jaco van Dijk – Regional Business Lead

Waarom goede informatievoorziening?

Het primaire doel van Roche is een zo goed mogelijke bestrijding van de ziekte en herstel van de patiënt. Dat is belangrijk werk, maar het welbevinden van de mens omvat zoveel meer. Daarom wil Roche ook waarde toevoegen aan het leven van de patiënt en zijn naasten, zoals de partner, vrienden, mantelzorgers en collega´s. Bijvoorbeeld door te zorgen dat patiënten op maat geïnformeerd worden over hun ziekte, de behandeling en de nazorg.

Wat doet Roche?

Voor iemand die ziek wordt, is goede informatie cruciaal. Het leven komt ineens in een heel nieuwe fase, en daar horen ook beslissingen bij op het gebied van behandelen, of juist niet.
Goede informatie over de ziekte en de medische oplossingen staan daarom vaak bovenaan het wensenlijstje van patiënten en hun naasten.  Roche speelt graag een rol in die informatievoorziening en peilt regelmatig via gesprekken en online panels waar patiënten behoefte aan hebben. Wij faciliteren graag dat  patiënten op basis van de juiste informatie, samen met hun behandelaar tot goed gefundeerde keuzes komen. Dat geeft rust en zekerheid, twee zaken waaraan het vaak ontbreekt in deze periode van hun leven.

Online platform

Een voorbeeld: Roche heeft via een online platform inzichten gekregen in de behoeften van mensen die leven met MS. Deze inzichten hebben we gedeeld met artsen en verpleegkundigen om vervolgens initiatieven te ontplooien die de beleving van de patiënt verbeteren. Belangrijk hierbij is dus dat de behoeftes van de patiënt centraal staan, niet de behandeling.

Om een goed beeld te hebben van de behoeftes van patiënten, werken we ook continu samen met patiëntenorganisaties. De informatie die we van hen krijgen, is cruciaal voor onze kennis van de impact die ziektes hebben op patiënten.