Onze handelspartners

Wij verwachten van onze handelspartners strikte prestatie- en integriteitsnormen.

Alle transacties tussen Roche en handelspartners komen tot stand op basis van kwaliteit, concurrerende prijzen, geschiktheid, duurzaamheid en integriteit. Op basis van deze principes streeft Roche naar de opbouw van wederzijds vruchtbare, langdurige relaties met handelspartners.

Met handelspartners bedoelen wij elke externe partij die goederen levert aan Roche en/of diensten voor of ten behoeve van Roche verricht, zoals toeleveranciers, tussenpersonen, distributeurs, onderzoeksinstellingen op contractbasis, fabrikanten op contractbasis, zakelijke dienstverleners, licentiegevers, licentiehouders, zorgverleners en organisaties in de gezondheidszorg.

Downloads

Inkoopvoorwaarden Roche Nederland B.V.Inkoopvoorwaarden Roche Diagnostics B.V.

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen