Als het afgelopen jaar iets duidelijk is geworden, is het wel de enorme snelheid waarmee de wereld om ons heen verandert.

Niet alleen heeft COVID-19 gezorgd voor wereldwijde maatschappelijke en medische ontwrichting, ook heeft het ons geleerd dat we op heel andere manieren zijn gaan samenwerken, meer digitaal en ook meer internationaal”, zegt Jonathan Briers, voormalig Head of Patient Journey Solutions & Medical Director. “In de gezondheidszorg zijn ongekende prestaties geleverd, zowel in het ziekenhuis als op het terrein van innovatie. In recordtempo zijn effectieve vaccins ontwikkeld die de pandemie helpen bedwingen.Om goed aan te sluiten op de snel veranderende wereld, heeft Roche wereldwijd teams laten nadenken over de toekomst van onze organisatie. Daaruit zijn een aantal belangrijke conclusies naar voren gekomen, die ook impact hebben op onze Nederlandse organisatie. We gaan nog meer focussen op samenwerking met onze stakeholders, maar ook met internationale collega’s binnen ons bedrijf.

Guido van den Boom is Head of Healthcare System Solutions: “Roche heeft een aantal jaar geleden een uitdagende ambitie voor 2030 op tafel gelegd: twee keer meer gunstige uitkomsten voor patiënten realiseren en tegelijkertijd de maatschappelijke kosten halveren. Om die ambitie te kunnen halen blijft R&D en het ontwikkelen van nieuwe medicijnen de basis. Daarom willen we nog meer geld vrijmaken voor R&D. Tegelijkertijd is innovaties ontwikkelen een deel van de oplossing, het implementeren van innovaties het andere deel. We willen nog intensiever met onze partners co-creëren en samenwerken om implementatie van innovaties te realiseren. We zien dat de kosten door vergrijzing wereldwijd sterk stijgen. Willen we naar een duurzaam gezondheidszorg systeem dat voor iedereen toegankelijk is, zullen we nog meer moeten samenwerken. Samen oplossingen vinden. Ons antwoord op deze uitdaging is om nog scherper te kiezen. Daarom kiest Roche er wereldwijd voor om te focussen op twee ecosystemen: de directe zorg rondom de patiënt enerzijds en anderzijds de gezondheidszorgsystemen die de zorg voor de patiënt beïnvloeden.”

Per 1 juni is een aantal veranderingen doorgevoerd, waarbij twee nieuwe rollen zijn ontstaan. De Patient Journey Partners gaan zich volledig richten op betere uitkomsten voor patiënten en hun omgeving via innovatie en het realiseren van veranderingen in de zorg rondom de patiënt. De Healthcare System Partners gaan zich meer richten op de relaties in het bredere gezondheidszorgsysteem, bijvoorbeeld ziekenhuisbestuurders, overheden, kennisinstellingen en zorgverzekeraars.

“We realiseren ons dat dit soort veranderingen ook merkbaar zullen zijn bij onze klantrelaties. Daar waar personele veranderingen plaats vinden zullen we onze klanten natuurlijk zo snel mogelijk informeren. Het belang van de patiënt staat voorop en we zetten alles in het werk om onze goede relaties voort te zetten.” aldus Guido.

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.