Roche heeft op 9 februari een donatie aangekondigd aan Turkije en Syrië met een totale waarde van 1,5 miljoen Zwitserse frank. De donatie omvat medicijnen, andere producten en financiële ondersteuning. We doneren 120.000 verpakkingen van een antibioticum, dat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie staat. Dit antibioticum is geschikt voor de behandeling van een breed spectrum bacteriële infecties Daarnaast doneren we voorraden voor het monitoren van diabetes.

Roche is diep bedroefd door de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië op 6 februari 2023 en werkt hard om de bevolking van Turkije en Syrië te ondersteunen met medische producten, in overeenstemming met de algemene missie van Roche. Onze gedachten zijn bij de mensen die getroffen zijn door deze tragedie en hun families. We kunnen bevestigen dat al onze medewerkers veilig zijn. Voor de Roche-collega's die hun huis zijn kwijtgeraakt, biedt Roche tijdelijk onderdak en actieve ondersteuning.

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.