Roche ondertekent Green Deal Duurzame Zorg

Vandaag heeft Roche Nederland BV de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend tijdens een speciale bijeenkomst op het ministerie van VWS. “Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering waar we veel aandacht aan besteden” aldus Andrew Plank, General Manager Roche Nederland BV. 

Een duurzame en toegankelijke gezondheidszorg is voor iedereen van groot belang, het is een belangrijke bouwsteen in het verbeteren van de kwaliteit van leven in ons land. Tegelijkertijd moeten we ons bewust zijn over de invloed die de zorgsector heeft op ons leefmilieu. De zorgsector is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale CO2-voetafdruk. Daarnaast is 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik (metalen en mineralen) toe te schrijven aan de zorg, zoals ook in de Green Deal beschreven staat. 

De zorgsector wil daarom samenwerken aan ‘duurzame zorg’. Dat betekent ‘groene en klimaatneutrale zorg’ met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving. Met duurzame zorg draagt de sector bij aan het beperken van de zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg.

In de Green Deal Duurzame Zorg spreken partijen af om voor vijf thema’s resultaatgericht aan de slag te gaan voor de periode 2023 tot en met 2026.

  • Actievere inzet op gezondheidsbevordering.

  • Vergroten van kennis & bewustwording, duurzaamheid in de curricula van zorg onderwijs en de richtlijnen.

  • Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel 30% CO2-reductie in 2026 en klimaatneutraal in 2050 voor vastgoed en vervoer.

  • Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel 25% minder restafval in 2026 en maximaal circulaire zorg in 2050.

  • Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie.

“Roche is een familiebedrijf dat al meer dan 125 jaar bestaat met een passie voor milieubescherming, natuurbehoud en duurzaamheid. Hier hebben we altijd veel aandacht aan besteed. Dat blijkt onder meer uit het feit dat we jarenlang in de top staan van de Dow Jones Sustainability Index, en dat we concrete doelstellingen hebben op het gebied van CO2 reductie en duurzame energie. In onze pledge hebben we een aantal concrete doelstellingen en bijdragen vastgelegd waaruit onze commitment voor een duurzame zorg blijkt.” zegt Andrew Plank. “Daarnaast willen we vooral ook samen met andere partijen in de zorg werken aan het vinden van concrete nieuwe oplossingen, groot en klein. Zo zijn we actief in een project om te zien of papieren bijsluiters gedigitaliseerd kunnen worden om onnodige afvalproductie te verminderen.”


Lees hier de Green Deal pledge 2023 van Roche Nederland

M-NL-00001905

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen