Roche Dialogues

Gepersonaliseerde zorg is de toekomst. Nieuwe technologische mogelijkheden maken het steeds meer mogelijk om de juiste behandeling te kunnen geven aan de juiste patiënt op het juiste moment. Door middel van comprehensive genomic profilering bijvoorbeeld ontstaat inzicht in de genetische veranderingen in een tumor van één patiënt. Dan kan blijken dat iemand met longkanker baat heeft bij een medicijn dat is geregistreerd voor darmkanker.  Het huidige zorgsysteem is daar nog niet op ingericht. Om ten volle van nieuwe methodieken met behulp van Artificial Intelligence te kunnen profiteren, is datadelen cruciaal. Ook daar zitten nog haken en ogen aan. De arts-patiëntrelatie zal veranderen. Gedeelde besluitvorming vraagt nieuwe vaardigheden van artsen én patiënten.

In de Roche Dialogues willen we partijen samenbrengen om na te denken over een nieuw ecosysteem voor de zorg: patiënten, verzekeraars, overheden, bedrijven, ziekenhuizen, jonge zorgprofessionals, betrokken burgers.

De op 7 april geplande Roche Dialogue over Shared Decision Making is uitgesteld tot fysieke bijeenkomsten met circa 70 mensen weer mogelijk zijn. In plaats daarvan organiseren we nu een aantal [email protected]. Juist nu is de behoefte groot om met mensen van verschillende achtergronden in gesprek te gaan over actuele issues die spelen in de zorg. In de opzet willen we de kracht van de Roche Dialogues behouden: dialoog, verschillende perspectieven (zorgprofessional, patiënt, bedrijfsleven, verzekeraar, betrokken burger, overheid), transitie naar personalised healthcare, verrassende ontmoetingen.

De komende tijd organiseren we vaker en korter een [email protected] rond actuele issues die passen bij ons en bij de tijd. De eerstvolgend is op:
 

30 juni, 11.00 – 12.00 uur Thema: [email protected]
 

Met Fiona Suwandy, senior consultant bij Vintura en Elfi van der Valk, directeur Van der Valk Vitaal. Gespreksleider: Inge Diepman

[email protected] is een project waarin een aantal ziekenhuizen onderzoeken hoe oncologische zorg thuis georganiseerd kan worden voor patiënten die dat graag willen. Er is een groep die liever in de vertrouwde omgeving behandeld wil worden, bovendien bespaart het mentaal en fysiek belastend gereis. Vanuit Vintura begeleidt Fiona Suwandy dit project. Toch is het nog niet zo eenvoudig om de business case rond te krijgen en in te passen in de complexe financieringssystematiek van de Nederlandse zorg. Eind mei 2019 verscheen een whitepaper over de uitdagingen en kansen met als titel ‘Hoe breng je ziekenhuiszorg naar huis’.

Door de coronapandemie is er nog een extra argument bijgekomen: thuisbehandeling ontlast de zorg ín het ziekenhuis en beperkt mogelijke besmettingsrisico’s. Ook andere concepten zijn denkbaar vanuit de filosofie ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Om het Udense ziekenhuis Bernhoven te ontlasten, bouwde het Van der Valkhotel aan de overkant van de weg in maart 2020 drie hotelkamers om tot verloskamers. Elfi van der Valk bedacht een hospitality concept voor oncologische zorg dichtbij.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: roche.nl/dialogues

 

De eerste [email protected] was op 20 mei 2020 ter gelegenheid van World Clinical Trial Day.

Met Jonathan Briers, medical director Roche Nederland en Marjolein Drent, hoogleraar interstitiële longaandoeningen (ILD), Universiteit Maastricht en  longarts ILD Expertisecentrum, Afdeling Longziekten, St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein.

Thema: gaat het coronavirus de wereld van de klinische studies veranderen? Je kunt deze dialoogsessie hier terugkijken (Youtube):
Deel I: De impact van het coronavirus op clinical trials.
Deel II: Welke invloed gaan Big Data en Artificial Intelligence hebben op clinical trials?


 

Wanneer zijn de Roche Dialogues?

In het voorjaar van 2019 zijn er vier Roche Dialogues geweest in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Zwolle. Daarbij zijn heel veel interessante ideeën opgehaald. Na de eerste vier Dialogues kunnen we daarin een aantal trends en ontwikkelingen vaststellen.

De thema's vormen de basis  voor een nieuwe reeks, die dit najaar is gestart. Op 16 december vond een Roche Dialogue plaats rond het thema 'Een nieuw ethisch businessmodel voor de zorg '. Bekijk de video voor een impressie van deze Dialogue:

 

De Roche Dialogue op 4 februari jl. ging over de informatievoorziening aan patiënten en artsen over innovatieve behandelingen. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat het bijna niet bij te houden is. Eén onafhankelijke, betrouwbare informatiebron ontbreekt. Dat betekent dat het van het toeval af kan hangen of een patiënt de juiste behandeling op het juiste moment krijgt. Gedeelde besluitvorming in de spreekkamer kan niet tot stand komen zonder goede informatiebronnen. Hieronder het videoverslag van de Dialogue van 4 februari.

 

Doel van de Roche Dialogues is met stakeholders in de zorg tot samenwerking komen om zorginnovaties in de brede zin van het woord in Nederland mogelijk te maken. Gericht op de juiste zorg op het juiste moment aan de juiste patiënt (personalised healthcare).

 

 

Op de hoogte blijven? Volg ons via de Linkedingroep Personalised Healthcare.