Roche Dialogues

Gepersonaliseerde zorg is de toekomst. Nieuwe technologische mogelijkheden maken het steeds meer mogelijk om de juiste behandeling te kunnen geven aan de juiste patiënt op het juiste moment. Door middel van comprehensive genomic profilering bijvoorbeeld ontstaat inzicht in de genetische veranderingen in een tumor van één patiënt. Dan kan blijken dat iemand met longkanker baat heeft bij een medicijn dat is geregistreerd voor darmkanker.  Het huidige zorgsysteem is daar nog niet op ingericht. Om ten volle van nieuwe methodieken met behulp van Artificial Intelligence te kunnen profiteren, is datadelen cruciaal. Ook daar zitten nog haken en ogen aan. De arts-patiëntrelatie zal veranderen. Gedeelde besluitvorming vraagt nieuwe vaardigheden van artsen én patiënten.

In de Roche Dialogues willen we partijen samenbrengen om na te denken over een nieuw ecosysteem voor de zorg: patiënten, verzekeraars, overheden, bedrijven, ziekenhuizen, jonge zorgprofessionals, betrokken burgers.

De tot nu toe geplande Roche Dialogues zijn uitgesteld tot fysieke bijeenkomsten met circa 70 mensen weer mogelijk zijn.

Tot die tijd organiseren we een aantal [email protected] Juist nu is de behoefte groot om met mensen van verschillende achtergronden in gesprek te gaan over actuele issues die spelen in de zorg. In de opzet willen we de kracht van de Roche Dialogues behouden: dialoog, verschillende perspectieven (zorgprofessional, patiënt, bedrijfsleven, verzekeraar, betrokken burger, overheid), transitie naar personalised healthcare, verrassende ontmoetingen.

De komende tijd organiseren we vaker en korter een [email protected] rond actuele issues die passen bij ons en bij de tijd.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: roche.nl/dialogues.

Roche Dialogue 27 oktober 2020

De [email protected] gaat over gedeelde besluitvorming, ook wel Shared Decision Making genoemd. Eerder organiseerden we al een Rochetalk over dit onderwerp met prof. dr. Anne Stiggelbout van de Universiteit Leiden. Gedeelde besluitvorming is cruciaal bij gepersonaliseerde zorg. Zorg die afgestemd is op de wensen en behoeften en de unieke kenmerken van de patiënt.

Er zijn tal van goede argumenten voor gedeelde besluitvorming: minder ongewenste interventies, minder onzekerheid over de beslissing en betere uitkomsten, waaronder kwaliteit van leven. Maar ook grotere betrokkenheid en meer therapietrouw. Gedeelde besluitvorming vraagt de nodige gezamenlijke communicatieve vaardigheden van arts en patiënt. 

Wat gaat er goed in de praktijk als het gaat om gedeelde besluitvorming? Wat kan er beter? Wat moet er gebeuren om Shared Decision Making nog beter te laten landen?

Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman gaan Maaike Schuurman (Borstkankervereniging Nederland), Sandra van Dulmen (Nivel) en Roosmaryn Pilgram (Universiteit Leiden) met elkaar en met de deelnemers in gesprek. Klik hier voor een videoverslag van deze Dialogue.

Eerdere RocheDialogues in 2020

20 mei 2020

De eerste [email protected] was ter gelegenheid van World Clinical Trial Day.
Met Jonathan Briers, medical director Roche Nederland en Marjolein Drent, hoogleraar interstitiële longaandoeningen (ILD), Universiteit Maastricht en  longarts ILD Expertisecentrum, Afdeling Longziekten, St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein

Thema: gaat het coronavirus de wereld van de klinische studies veranderen? Je kunt deze dialoogsessie hier terugkijken (Youtube):
Deel I: De impact van het coronavirus op clinical trials.
Deel II: Welke invloed gaan Big Data en Artificial Intelligence hebben op clinical trials?

30 juni 2020

De tweede [email protected] had als onderwerp [email protected]
Thema: Hoe organiseren we oncologische zorg voor patiënten die dat willen? Kijk hier de video’s terug, die van deze uitzending gemaakt zijn:

Deel I: Dialoog over oncologische zorg thuis; wat zijn de voor- en nadelen voor patiënten, wat is er tot nu toe bereikt en tegen welke uitdagingen lopen ziekenhuizen op om het te organiseren?

Deel II:  Hoe kan [email protected] ingepast worden in de complexe financieringssystematiek van de Nederlandse zorg? Is er een business case te maken?

13 augustus 2020

De meest recente, derde [email protected] had als onderwerp: Medicijnverspilling.
Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen, is het belangrijk dat er geen zorg verspild wordt. Ook de farmasector zet zich daarvoor in. 40% van de medicijnverspilling in de gebruiksfase blijkt voorkomen te kunnen worden! Jaarlijks gaat dit om 40 miljoen euro, blijkt uit inventarisaties. Op 13 augustus spraken Brigit van Soest-Segers, programmamanager Duurzame Farmacie,  Gertjan Hooijman, apotheker in Asten en Wendy Maas, health policy lead bij Roche over #medicijnverspilling. Onder leiding van Inge Diepman passeren diverse initiatieven de revue om minder medicijnen te verspillen. Inzet van alle partijen blijkt nodig. Bekijk deze videoregistratie in 3 delen:

  • Deel 1 (41 minuten): Apotheker Gertjan Hooijman licht toe wat ‘Medicijnen op maat’ betekent en hoe dat verspilling kan voorkomen. Ook farmaceuten als Roche hebben belang bij het voorkomen van medicijnverspilling benadrukt Wendy Maas. Door met gepersonaliseerde zorg verspilling te voorkomen, ontstaat ruimte voor innovatie. Brigit van Soest bespreekt de keten van productie tot gebruik en laat zien waar verspilling plaatsvindt en wat er gedaan wordt om die te voorkomen.
  • Deel 2 (20 minuten): Patiënten moeten natuurlijk te allen tijde over de geneesmiddelen kunnen beschikken die ze nodig hebben. Wat is verantwoord voorraadbeheer, hoe stimuleer je gepast gebruik, en wat kun je doen met geneesmiddelen die niet gebruikt zijn? Ook wordt in dit tweede deel de problematiek rond medicijnresten in het oppervlaktewater besproken.
  • Deel 3 (10 minuten): Deelnemers aan de [email protected] kunnen via de chat vragen stellen. Die worden zo veel mogelijk besproken tijdens de dialoogsessie. In dit derde deel – een soort digitale nazit -  worden de vragen besproken die nog niet aan bod zijn gekomen met mensen die ‘nog even willen blijven hangen’. Wat denken de sprekers over de Pharma Stock Exchange? In hoeverre is de Falsified Medicine Directive een spelbreker?

Lees ook het verslag van de dialoogsessie op Skipr.nl . Duurzaamheid als businessmodel om medicijnverspilling tegen te gaan.

Wanneer zijn de Roche Dialogues?

In het voorjaar van 2019 zijn er vier Roche Dialogues geweest in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Zwolle. Daarbij zijn heel veel interessante ideeën opgehaald. Na de eerste vier Dialogues kunnen we daarin een aantal trends en ontwikkelingen vaststellen.

De thema's vormen de basis  voor een nieuwe reeks, die in het najaar van 2019 is gestart. Op 16 december 2019 vond een Roche Dialogue plaats rond het thema 'Een nieuw ethisch businessmodel voor de zorg '. Bekijk de video voor een impressie van deze Dialogue:

 

De Roche Dialogue op 4 februari jl. ging over de informatievoorziening aan patiënten en artsen over innovatieve behandelingen. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat het bijna niet bij te houden is. Eén onafhankelijke, betrouwbare informatiebron ontbreekt. Dat betekent dat het van het toeval af kan hangen of een patiënt de juiste behandeling op het juiste moment krijgt. Gedeelde besluitvorming in de spreekkamer kan niet tot stand komen zonder goede informatiebronnen. Hieronder het videoverslag van de Dialogue van 4 februari.

 

Doel van de Roche Dialogues is met stakeholders in de zorg tot samenwerking komen om zorginnovaties in de brede zin van het woord in Nederland mogelijk te maken. Gericht op de juiste zorg op het juiste moment aan de juiste patiënt (personalised healthcare).

 

 

Op de hoogte blijven? Volg ons via de Linkedingroep Personalised Healthcare.