Roche Dialogues

Gepersonaliseerde zorg is de toekomst. Nieuwe technologische mogelijkheden maken het steeds meer mogelijk om de juiste behandeling te kunnen geven aan de juiste patiënt op het juiste moment. Door middel van comprehensive genomic profilering bijvoorbeeld ontstaat inzicht in de genetische veranderingen in een tumor van één patiënt. Dan kan blijken dat iemand met longkanker baat heeft bij een medicijn dat is geregistreerd voor darmkanker.  Het huidige zorgsysteem is daar nog niet op ingericht. Om ten volle van nieuwe methodieken met behulp van Artificial Intelligence te kunnen profiteren, is datadelen cruciaal. Ook daar zitten nog haken en ogen aan. De arts-patiëntrelatie zal veranderen. Gedeelde besluitvorming vraagt nieuwe vaardigheden van artsen én patiënten.

In de Roche Dialogues willen we partijen samenbrengen om na te denken over een nieuw ecosysteem voor de zorg: patiënten, verzekeraars, overheden, bedrijven, ziekenhuizen, jonge zorgprofessionals, betrokken burgers.

In het eerste deel van de middag horen we inspirerende verhalen over personalised healthcare. In het tweede deel gaan we onder leiding van moderatoren aan de slag met de dilemma’s die zich rond personalised healthcare voordoen. Uiteraard hopen we dat daar innovatieve ideeën uit naar voren komen, die daarna kunnen worden uitgewerkt.

Wanneer zijn de Roche Dialogues?

In het voorjaar van 2019 zijn er vier Roche Dialogues geweest in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Zwolle. Daarbij zijn heel veel interessante ideeën opgehaald. Na de eerste vier Dialogues kunnen we daarin een aantal trends en ontwikkelingen vaststellen.

De thema's vormen de basis  voor een nieuwe reeks, die dit najaar is gestart. Op 16 december vond een Roche Dialogue plaats rond het thema 'Een nieuw ethisch businessmodel voor de zorg '. Bekijk de video voor een impressie van deze Dialogue:

 

De Roche Dialogue op 4 februari jl. ging over de informatievoorziening aan patiënten en artsen over innovatieve behandelingen. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat het bijna niet bij te houden is. Eén onafhankelijke, betrouwbare informatiebron ontbreekt. Dat betekent dat het van het toeval af kan hangen of een patiënt de juiste behandeling op het juiste moment krijgt. Gedeelde besluitvorming in de spreekkamer kan niet tot stand komen zonder goede informatiebronnen. Hieronder het videoverslag van de Dialogue van 4 februari.

 

De volgende Roche Dialogue op 7 april gaat over gedeelde besluitvorming, oftewel Shared Decision Making. Kijk voor meer informatie en aanmelding op: roche.nl/dialogues.


Doel van de Roche Dialogues is met stakeholders in de zorg tot samenwerking komen om zorginnovaties in de brede zin van het woord in Nederland mogelijk te maken. Gericht op de juiste zorg op het juiste moment aan de juiste patiënt (personalised healthcare).

 

 

Op de hoogte blijven? Volg ons via de Linkedingroep Personalised Healthcare.