Herceptin® (trastuzumab)

Productvormen
 

Herceptin 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Herceptin 600 mg/5 ml oplossing voor injectie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Wat is Herceptin?

Herceptin (trastuzumab) is een monoklonaal antilichaam dat zich specifiek aan de Humane Epidermale Receptor 2 (HER2) bindt. Hiermee stopt trastuzumab de groei van tumoren die HER2 tot overexpressie brengen.

De intraveneuze formulering van Herceptin wordt gebruikt bij volwassen patiënten met HER2-positieve borst- en maagkanker. De subcutane formulering wordt gebruikt bij volwassen patiënten met HER2-positieve borstkanker.

Vroege borstkanker

Herceptin (iv of sc) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve vroege borstkanker aansluitend op operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) en radiotherapie (mits van toepassing).

Gemetastaseerde borstkanker

Herceptin (iv of sc) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker, dit als monotherapie maar ook in combinatie met andere geneesmiddelen.

Gemetastaseerde maagkanker

Herceptin (iv) is in combinatie met Xeloda® (capecitabine) of 5-fluorouracil en cisplatine geïndiceerd als eerstelijnsbehandeling voor volwassen patiënten met HER2-positief gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag of de gastro-oesofageale overgang.

Zwangerschapsprogramma

Als een patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik van Herceptin dan wel binnen 7 maanden na de laatste dosis, meld deze zwangerschap dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V. 0348-438171.

Gedurende de aan Herceptin blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van Herceptin gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.