Phesgo® (pertuzumab- trastuzumab) 

Productvormen
 

Phesgo 600 mg/600 mg oplossing voor injectie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Phesgo 1200 mg/600 mg oplossing voor injectie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

▼Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Waarvoor wordt Phesgo gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt  voor de behandeling van volwassen patiënten met de ‘HER2-positieve’ vorm van borstkanker – uw arts zal onderzoeken of dit bij u het geval is. Het kan worden gebruikt als:

  • de kanker zich heeft verspreid (is gemetastaseerd) naar andere delen van het lichaam zoals de longen of de lever, of de kanker is teruggekeerd in de borst en het gebied daaromheen maar kan niet worden geopereerd, en er is niet eerder behandeld met middelen tegen kanker (chemotherapie) of andere medicijnen die zijn ontworpen om aan HER2 te binden.
  • de kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en de behandeling zal worden gegeven voordat de operatie plaatsvindt (neoadjuvante behandeling) of na de operatie (adjuvante behandeling).

Zwangerschapsprogramma

Wanneer een zwangere vrouw wordt behandeld met dit medicijn, of als een patiënt zwanger wordt tijdens de behandeling of binnen 7 maanden na de laatste dosis, is nauwlettende controle door een multidisciplinair team wenselijk. Meld deze zwangerschap onmiddellijk bij Roche Nederland B.V.

Gebruik van dit medicijn moet tijdens de zwangerschap worden vermeden vanwege mogelijke schadelijke effecten op de foetus. De gegevens over het gebruik bij zwangere vrouwen zijn beperkt. Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling met dit medicijn en tot 7 maanden nadat de behandeling is beëindigd.

Gedurende de aan dit medicijn blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van dit medicijn gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Wordt Phesgo vergoed vanuit het basispakket?

  • Dit medicijn is voor de neo-adjuvante behandeling opgenomen in het basispakket.
  • Dit medicijn is voor de adjuvante behandeling niet opgenomen in het basispakket.
  • Dit medicijn is voor de gemetastaseerde behandeling opgenomen in het basispakket.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

 

 

 

 

M-NL-00001161