Avastin® (bevacizumab)

Avastin 100 mg/4 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 flacon met 4 ml

Avastin 400 mg/16 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 flacon met 16 ml


Avastin bevat de werkzame stof bevacizumab, een humaan monoklonaal antilichaam (een type eiwit dat normaal geproduceerd wordt door het immuunsysteem om het lichaam te helpen zich te beschermen tegen infectie en kanker).

Bevacizumab bindt selectief aan een eiwit dat vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) wordt genoemd. VEGF wordt aangetroffen aan de binnenkant van bloed- en lymfevaten in het lichaam. Het VEGF-eiwit zorgt ervoor dat bloedvaten binnen tumoren groeien; deze bloedvaten leveren voedingsstoffen en zuurstof aan de tumor. Wanneer bevacizumab eenmaal gebonden is aan VEGF, wordt tumorgroei voorkomen door het blokkeren van de groei van bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof naar de tumor brengen.

Avastin wordt gebruikt voor de behandeling van:

  • Gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom

  • Niet-reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker 

  • Gevorderd en gemetastaseerd niercelcarcinoom

  • Gemetastaseerd mammacarcinoom

  • Gevorderd of recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom

  • Aanhoudend, recidiverend, of gemetastaseerd cervixcarcinoom

Avastin wordt voor een deel van de geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onzeU kunt ook bijwerkingen melden via

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

M-NL-00001533

Meer over

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen