CellCept® (mycofenolaat-mofetil)

CellCept 250 mg capsules

Verpakkingsinhoud: 100 capsules


CellCept 500 mg tabletten

Verpakkingsinhoud: 50 tabletten
CellCept 1 g/5 ml poeder voor suspensie voor orale toediening

Verpakkingsinhoud: Mycofenolaat-mofetil in 110 g poederCellCept 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 4 injectieflacons


Het risicominimalisatiemateriaal voor CellCept is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen. De materialen voor de patiënt en medisch zorgverleners zijn te vinden op onderstaande webpagina:

CellCept bevat de werkzame stof mycofenolaatmofetil en is een immuno-suppressivum. Het remt ontstekingen en afweerreacties.

CellCept wordt gebruikt ter voorkoming van afstoting van een getransplanteerd orgaan. In geval van CellCept poeder voor infusieoplossing betreft het een nier of lever. Voor de andere CellCept vormen betreft het een nier, lever of hart. CellCept wordt samen met andere medicijnen gebruikt die het immuunsysteem onderdrukken.

Mycofenolaat is sterk teratogeen. Dit betekent dat het medicijn misvormingen kan veroorzaken bij een ongeboren kind. Het verhoogt het risico op spontane abortus. Een zwangerschap moet worden uitgesloten voor de start van de behandeling met mycofenolaat bij een vrouw.

Zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten moeten voor de start of voortzetting van de behandeling met mycofenolaat worden geïnformeerd over het risico op schadelijke effecten voor de baby, de noodzaak van effectieve anticonceptie en de noodzaak om onmiddellijk contact op te nemen met de behandelend arts bij een mogelijke zwangerschap.

De behandelend arts moet het ‘Risicominimalisatiemateriaal voor patiënten’ verstrekken aan iedere patiënt. Zie link naar online materiaal bovenaan.

Cellcept wordt voor minimaal alle geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed. 

Mogelijk passen zorgverzekeraars preferentiebeleid toe op deze geneesmiddelencategorie, waardoor mogelijk moet worden bijbetaald voor dit medicijn.

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onzeU kunt ook bijwerkingen melden via

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

M-NL-00001533

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen