Columvi® (glofitamab)

Columvi 2,5 mg concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon van 2,5 ml met 2,5 mg glofitamab in een concentratie van 1 mg/ml

Columvi 10 concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon van 10 ml met 10 mg glofitamab in een concentratie van 1 mg/mlDit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.


▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via

Dit medicijn bevat de werkzame stof glofitamab, een bispecifiek monoklonaal antilichaam. Dit medicijn is in staat om gelijktijdig CD20 op B-cellen en CD3 op T-cellen te binden. Hierdoor worden de B-cellen en T-cellen dicht bij elkaar gebracht en wordt een immunologische verbinding gevormd die leidt tot T-celactivatie. De geactiveerde T-cel geeft vervolgens gericht celdodende stofjes af aan de (kwaadaardige) B-cel waardoor deze wordt gedood.

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) bij wie de kanker is teruggekomen of die niet reageerden op eerdere behandelingen en die al twee of meer behandelingen voor hun kanker hebben gekregen.

Columvi is op dit moment nog niet opgenomen in het basispakket, waardoor vergoeding vanuit het basispakket voor dit product nog niet beschikbaar is. Er wordt op dit moment gewerkt aan het beschikbaar maken van vergoeding voor dit medicijn.

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze. U kunt ook bijwerkingen melden via.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze medicijnen.


M-NL-00001743

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen