Cotellic® (cobimetinib)
Wat is Cotellic?

Cotellic bevat de werkzame stof cobimetinib en is een tyrosinekinaseremmer. Dit is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy'). Cotellic blokkeert selectief de activiteit van MEK, een  eiwit dat deel uitmaakt van de zogenaamde MAPK-signaalroute, een belangrijke opeenvolging van signalen in cellen die de groei en overleving van cellen reguleert.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt, in combinatie met Zelboraf, voor de behandeling van volwassen patiënten met een niet te opereren of gemetastaseerd (uitgezaaid) melanoom met een BRAF V600-mutatie. Dit betekent dat er een foutje (mutatie) in het BRAF-gen zit. Een gen is een stukje DNA dat een bepaalde functie heeft. Een foutje in het BRAF-gen kan ervoor zorgen dat cellen ongecontroleerd gaan delen. Voor het starten van de behandeling moet bij patiënten, door middel van een gevalideerde (goedgekeurde) test, bevestigd zijn dat hun melanoom dit gemuteerde BRAF-gen heeft.

Wordt dit medicijn vergoed vanuit het basispakket?

Cotellic wordt voor minimaal alle geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

Producten
Geneesmiddelen
Bekijk alle Geneesmiddelen

M-NL-00001533

Productvormen

Cotellic 20 mg tabletten

Verpakkingsinhoud: 63 filmomhulde tabletten

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]


please be aware that you are leaving this website.