Enspryng 120 mg/1 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

Verpakkingsinhoud: 1 voorgevulde spuit


Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via

Enspryng bevat de werkzame stof satralizumab, een monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen zijn doelgerichte kankerremmende stoffen (‘targeted therapy’). Satralizumab blokkeert een specifiek eiwit, genaamd interleukine-6. Interleukine-6 is betrokken bij ontstekingsprocessen in het lichaam en het blokkeren daarvan kan de ontstekingen in het lichaam verminderen.

Dit medicijn wordt gebruikt als 

  • monotherapie (dan krijgt men alleen dit medicijn) of

  • in combinatie met immunosuppressieve medicijnen (die de reacties van het afweersysteem onderdrukken)

voor de behandeling van NMOSD (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder). Bij NMOSD ontstaan ontstekingen met name in de oogzenuw. Het medicijn wordt voorgeschreven bij patiënten van 12 jaar of ouder, die seropositief zijn voor anti-aquaporine-4-IgG.

Enspryng wordt voor alle geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onzeU kunt ook bijwerkingen melden via

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

M-NL-00001533

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.