Erivedge® (vismodegib)
Wat is Erivedge?

Erivedge bevat de werkzame stof vismodegib en is een remmer van de zogenoemde ‘hedgehog pathway’, een signaalroute die overactief is bij bijna alle patiënten met een lokaal uitgebreid basaalcelcarcinoom. Erivedge kan de groei van het basaalcelcarcinoom remmen of stoppen.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met:

• symptomatisch gemetastaseerd basaalcelcarcinoom;

• lokaal uitgebreid basaalcelcarcinoom dat ongeschikt is voor chirurgie of radiotherapie.

Wordt dit medicijn vergoed vanuit het basispakket?

Erivedge wordt voor alle geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

Producten
Geneesmiddelen
Bekijk alle Geneesmiddelen

M-NL-00001533

Productvormen

Erivedge 150 mg capsules

Verpakkingsinhoud: 28 capsules

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Risicominimalisatiemateriaal voor voorschrijvers [pdf]
Risicominimalisatiemateriaal voor patiënten [pdf]

Voor het bestellen van het materiaal voor patiënten kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171 of klik hier voor het contactformulier.

please be aware that you are leaving this website.