Herceptin® (trastuzumab)

Herceptin 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon


Herceptin 600 mg/5 ml oplossing voor injectie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon


Herceptin bevat de werkzame stof trastuzumab, een monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen zijn doelgerichte kankerremmende stoffen die in dit geval binden aan bepaalde eiwitten of antigenen. Antigenen zijn moleculen die zich aan de buitenkant van cellen hechten. Trastuzumab is ontwikkeld om selectief te binden aan een antigeen dat humane epidermale groeifactor-receptor 2 (HER2) wordt genoemd. HER2 bevindt zich in grote aantallen op het oppervlak van sommige kankercellen waar het hun groei bevordert. Wanneer dit medicijn zich bindt aan HER2, kan het de groei vertragen of stoppen en de cellen doden.

De intraveneuze formulering van trastuzumab wordt gebruikt bij volwassen patiënten met HER2-positieve borst- en maagkanker. De subcutane formulering wordt gebruikt bij volwassen patiënten met HER2-positieve borstkanker:

  • Als u vroege borstkanker heeft, met hoge niveaus van een eiwit dat HER2 wordt genoemd.

  • Als u uitgezaaide borstkanker heeft (borstkanker die zich heeft verspreid voorbij de oorspronkelijke tumor) met hoge niveaus van HER2. Herceptin kan worden voorgeschreven in combinatie met de chemotherapie geneesmiddelen paclitaxel of docetaxel als de eerste behandeling van uitgezaaide borstkanker of het kan afzonderlijk worden voorgeschreven als andere behandelingen niet effectief blijken te zijn. Het wordt ook gebruikt in combinatie met geneesmiddelen die aromataseremmers genoemd worden, bij patiënten met hoge niveaus van HER2- en hormoonreceptor-positieve uitgezaaide borstkanker (kanker die gevoelig is voor de aanwezigheid van vrouwelijke geslachtshormonen).

  • Als u uitgezaaide maagkanker heeft met hoge niveaus van HER2, wanneer het in combinatie gebruikt wordt met de andere geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, capecitabine of 5-fluorouracil en cisplatine.

Gebruik van dit medicijn moet tijdens de zwangerschap worden vermeden vanwege mogelijke schadelijke effecten op de foetus. Als een patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik van dit medicijn dan wel binnen 7 maanden na de laatste dosis, meld deze zwangerschap dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V. 0348-438171. Gedurende de aan dit medicijn blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van dit medicijn gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Herceptin wordt voor alle geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze  U kunt ook bijwerkingen melden via 

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

M-NL-00001533

Meer over

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen