Lunsumio® (mosunetuzumab)

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen. Lunsumio patiëntenwaarschuwingskaart [pdf]

Productvormen

Lunsumio 1 mg concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon van 1 ml met 1 mg mosunetuzumab in een concentratie van 1 mg/ml

Lunsumio 30 mg concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon van 30 ml met 30 mg mosunetuzumab in een concentratie van 1 mg/ml

Patiëntenbijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken

Heeft uw arts Lunsumio voorgeschreven? Met de code die u in de patiëntenbrochure vindt bieden wij u aanvullende informatie over dit medicijn. Heeft u (nog) geen brochure ontvangen? Vraag uw arts of verpleegkundige ernaar.

Informatie voor patiënten
Producten
Geneesmiddelen
Bekijk alle Geneesmiddelen

M-NL-00001533

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Wat is Lunsumio?

Lunsumio (mosunetuzumab) is een zogenaamd bispecifiek antilichaam, ontwikkeld om te binden aan twee eiwitten. Dit medicijn is in staat om gelijktijdig CD20 op B-cellen en CD3 op T-cellen te binden. Door CD20 en CD3 te binden worden de B-cellen en T-cellen dicht bij elkaar gebracht en wordt een immunologische verbinding gevormd die leidt tot T-celactivatie. De geactiveerde T-cel geeft vervolgens gericht stofjes (perforine en granzymen) af aan de B-cel (waaronder ook de kwaadaardige B-cellen) waardoor deze wordt gedood.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met folliculair lymfoom bij wie de kanker is teruggekomen of die niet reageerden op eerdere behandelingen en die al twee of meer behandelingen voor hun kanker hebben gekregen.

Wordt dit medicijn vergoed vanuit het basispakket?

Lunsumio is op dit moment nog niet opgenomen in het basispakket, waardoor vergoeding vanuit het basispakket voor dit product nog niet beschikbaar is. Er wordt op dit moment gewerkt aan het beschikbaar maken van vergoeding voor dit medicijn.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

please be aware that you are leaving this website.