Perjeta® (pertuzumab)

Perjeta 420 mg concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon


Perjeta bevat de werkzame stof pertuzumab, een monoklonaal antilichaam. Dit is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy'). Het hecht zich aan onderdelen van een kankercel en het kan de groei vertragen of stoppen en de cellen doden.

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met borstkanker waarbij:

  • de borstkanker de ‘HER2-positieve’ vorm blijkt te zijn. Dit wordt vastgesteld door middel van een test

  • de kanker zich heeft verspreid (is gemetastaseerd) naar andere delen van het lichaam zoals de longen of de lever en niet eerder behandeld is met antikankermedicijnen (chemotherapie) of andere geneesmiddelen die zijn ontworpen om aan HER2 te binden, of waarbij de kanker in de borst is teruggekeerd na eerdere behandeling

  • de kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en de behandeling wordt gegeven voordat de operatie plaatsvindt (de behandeling voorafgaand aan de operatie wordt neoadjuvante behandeling genoemd)

  • de kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en de behandeling wordt gegeven na operatie (de behandeling na operatie wordt adjuvante behandeling genoemd).

  • Gebruik van dit medicijn moet tijdens de zwangerschap worden vermeden vanwege mogelijke schadelijke effecten op de foetus. Als een patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik van dit medicijn dan wel binnen 6 maanden na de laatste dosis, meld deze zwangerschap dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V. 0348-438171. Gedurende de aan dit medicijn blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van dit medicijn gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Perjeta wordt voor alle geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onzeU kunt ook bijwerkingen melden via

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

M-NL-00001533

Meer over

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen