Phesgo® (pertuzumab- trastuzumab)

Phesgo 600 mg/600 mg oplossing voor injectie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Phesgo 1200 mg/600 mg oplossing voor injectie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon


▼Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via

Phesgo is een combinatie van de werkzame stoffen pertuzumab en trastuzumab.

Pertuzumab en trastuzumab zijn monoklonale antilichamen. Dit zijn doelgerichte kankerremmende stoffen ('targeted therapy'). Ze hechten zich aan onderdelen van een kankercel en het kan de groei vertragen of stoppen en de cellen doden.

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met de ‘HER2-positieve’ vorm van borstkanker. Uw arts zal onderzoeken of dit bij u het geval is. Het kan worden gebruikt als: 

  • de kanker zich heeft verspreid (is gemetastaseerd) naar andere delen van het lichaam zoals de longen of de lever, de kanker is teruggekeerd in de borst en het gebied daaromheen, maar niet kan worden geopereerd, en er is niet eerder behandeld met middelen tegen kanker (chemotherapie) of andere medicijnen die zijn ontworpen om aan HER2 te binden.

  • De kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en de behandeling zal worden gegeven voordat de operatie plaatsvindt (neoadjuvante behandeling) of na de operatie (adjuvante behandeling).

Gebruik van dit medicijn moet tijdens de zwangerschap worden vermeden vanwege mogelijke schadelijke effecten op de foetus. Als een patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik van dit medicijn dan wel binnen 7 maanden na de laatste dosis, meld deze zwangerschap dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V. 0348-438171. Gedurende de aan dit medicijn blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van dit medicijn gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Phesgo wordt voor een deel van de geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze  U kunt ook bijwerkingen melden via 

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

M-NL-00001533

Meer over

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen