Phesgo® (pertuzumab- trastuzumab)

▼Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Wat is Phesgo?

Phesgo is een combinatie van de werkzame stoffen pertuzumab en trastuzumab.

Pertuzumab en trastuzumab zijn monoklonale antilichamen. Dit zijn doelgerichte kankerremmende stoffen ('targeted therapy'). Ze hechten zich aan onderdelen van een kankercel en het kan de groei vertragen of stoppen en de cellen doden.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met de ‘HER2-positieve’ vorm van borstkanker. Uw arts zal onderzoeken of dit bij u het geval is. Het kan worden gebruikt als:

  • De kanker zich heeft verspreid (is gemetastaseerd) naar andere delen van het lichaam zoals de longen of de lever, of de kanker is teruggekeerd in de borst en het gebied daaromheen maar kan niet worden geopereerd, en er is niet eerder behandeld met middelen tegen kanker (chemotherapie) of andere medicijnen die zijn ontworpen om aan HER2 te binden.

  • De kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en de behandeling zal worden gegeven voordat de operatie plaatsvindt (neoadjuvante behandeling) of na de operatie (adjuvante behandeling).

Zwangerschapsprogramma

Gebruik van dit medicijn moet tijdens de zwangerschap worden vermeden vanwege mogelijke schadelijke effecten op de foetus. Als een patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik van dit medicijn dan wel binnen 7 maanden na de laatste dosis, meld deze zwangerschap dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V. 0348-438171. Gedurende de aan dit medicijn blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van dit medicijn gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Wordt dit medicijn vergoed vanuit het basispakket?

Phesgo wordt voor een deel van de geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

Producten
Geneesmiddelen
Bekijk alle Geneesmiddelen

M-NL-00001533

Productvormen

Phesgo 600 mg/600 mg oplossing voor injectie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Phesgo 1200 mg/600 mg oplossing voor injectie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

please be aware that you are leaving this website.