Polivy® (polatuzumab vedotin)

Polivy 30 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon met 30 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie


Polivy 140 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon met 140 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie


▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via

Polivy bevat de werkzame stof polatuzumab vedotin. Polatuzumab vedotin bestaat uit twee stoffen die aan elkaar gekoppeld zijn: 1) een monoklonaal antilichaam dat zeer specifiek bepaalde witte bloedcellen, de B-cellen, herkent en daaraan bindt en 2) een gekoppelde chemotherapeutische stof. Na binding aan de B-cellen wordt het medicijn opgenomen door de kankercel en wordt de chemotherapie vrijgelaten zodat de kankercel dood gaat.

  • Polatuzumab vedotin in combinatie met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine en prednison (R-CHP) wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met niet eerder behandeld diffuus grootcellig B‑cellymfoom (DLBCL).

  • Polatuzumab vedotin in combinatie met bendamustine en rituximab wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend (=terugkerend) en/of refractair (=ongevoelig) diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) die niet in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie.

Polivy wordt voor een deel van de geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onzeU kunt ook bijwerkingen melden via

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

M-NL-00001533

Meer over

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen