Polivy® (polatuzumab vedotin)

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Wat is Polivy?

Polivy bevat de werkzame stof polatuzumab vedotin. Polatuzumab vedotin bestaat uit twee stoffen die aan elkaar gekoppeld zijn: 1) een monoklonaal antilichaam dat zeer specifiek bepaalde witte bloedcellen, de B-cellen, herkent en daaraan bindt en 2) een gekoppelde chemotherapeutische stof. Na binding aan de B-cellen wordt het medicijn opgenomen door de kankercel en wordt de chemotherapie vrijgelaten zodat de kankercel dood gaat.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
  • Polatuzumab vedotin in combinatie met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine en prednison (R-CHP) wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met niet eerder behandeld diffuus grootcellig B‑cellymfoom (DLBCL).

  • Polatuzumab vedotin in combinatie met bendamustine en rituximab wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend (=terugkerend) en/of refractair (=ongevoelig) diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) die niet in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie.

Wordt dit medicijn vergoed vanuit het basispakket?

Polivy wordt voor een deel van de geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

Producten
Geneesmiddelen
Bekijk alle Geneesmiddelen

M-NL-00001533

Productvormen

Polivy 30 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon met 30 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Polivy 140 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon met 140 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

please be aware that you are leaving this website.