Rozlytrek® (entrectinib)

Rozlytrek 100 mg harde capsules voor oraal gebruik

Verpakkingsinhoud: 30 capsules

Rozlytrek 200 mg harde capsules voor oraal gebruik

Verpakkingsinhoud: 90 capsulesRozlytrek 50 mg filmomhuld granulaat voor oraal gebruik

Verpakkingsinhoud: 42 sachets


▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via

Rozlytrek is een medicijn dat behoort tot een nieuwe klasse medicijnen, de tropomyosinereceptorkinase (TRK)-remmers. Het is een selectieve tyrosinekinaseremmer die is ontworpen om de activiteit  van TRK-A/B/C- en ROS1-eiwitten te remmen welke de groei en ontwikkeling van kanker stimuleren. 

Dit medicijn wordt gebruikt als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten en pediatrische patiënten ouder dan 1 maand met solide tumoren die een NTRK-genfusie vertonen:

  • die lokaal gevorderde of gemetastaseerde (uitgezaaide) ziekte hebben of bij wie een operatieve verwijdering waarschijnlijk leidt tot ernstige ziekte,

  • die niet eerder zijn behandeld met een NTRK-remmer,

  • die geen toereikende behandelopties hebben (zie rubriek 4.4 en 5.1 van de SmPC).

Rozlytrek wordt voor een deel van de geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze. U kunt ook bijwerkingen melden via.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze medicijnen.


M-NL-00002111

Meer over

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen