Rozlytrek 100 mg harde capsules voor oraal gebruik
Rozlytrek 200 mg harde capsules voor oraal gebruik


▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via

Rozlytrek is een medicijn dat behoort tot een nieuwe klasse medicijnen, de tropomyosinereceptorkinase (TRK)-remmers. Het is een selectieve tyrosinekinaseremmer die is ontworpen om de activiteit  van TRK-A/B/C- en ROS1-eiwitten te remmen welke de groei en ontwikkeling van kanker stimuleren. 

Dit medicijn wordt gebruikt als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten en kinderen van 12 jaar en ouder met solide tumoren die een NTRK‑genfusie vertonen,

  • die lokaal gevorderde of gemetastaseerde (uitgezaaide) ziekte hebben of bij wie

  • een operatieve verwijdering  waarschijnlijk leidt tot ernstige ziekte, en die niet eerder zijn behandeld met een NTRK-remmer,

  • die geen toereikende behandelopties hebben (zie rubriek 4.4 en 5.1 van de SmPC).

Rozlytrek wordt voor alle geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze. U kunt ook bijwerkingen melden via.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze medicijnen.


M-NL-00001533

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.