Tecentriq® (atezolizumab)

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico's van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Tecentriq patiëntenwaarschuwingskaart [pdf]

Wat is Tecentriq?

Tecentriq is een geneesmiddel tegen kanker dat de werkzame stof atezolizumab bevat. Atezolizumab is een monoklonaal antilichaam. Een monoklonaal antilichaam is een type eiwit dat een specifieke stof in het lichaam herkent en zich hieraan bindt. Atezolizumab kan het immuunsysteem helpen vechten tegen de kanker.

Atezolizumab werkt door zich te binden aan een specifiek eiwit in uw lichaam dat ‘programmed death-ligand 1’ (PD-L1) wordt genoemd. Dit eiwit onderdrukt het immuunsysteem in het lichaam, waardoor de kankercellen beschermd worden tegen een aanval door immuuncellen. Doordat atezolizumab zich aan het eiwit bindt, helpt het het immuunsysteem om de kanker te bestrijden.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dit medicijn is ontwikkeld om kanker gericht aan te pakken via het lichaamseigen afweersysteem. Het wordt in Nederland ingezet voor de behandeling van:

  • Niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) in een vroeg stadium

  • Gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC)

  • Hepatocellulair carcinoom (HCC)

Wordt dit medicijn vergoed vanuit het basispakket?

Tecentriq wordt voor een deel van de geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze Medische Informatie pagina. . U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl. .

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze medicijnen.

Producten
Geneesmiddelen
Bekijk alle Geneesmiddelen

M-NL-00001533

Productvormen

Tecentriq 840 mg concentraat voor oplossing voor infusie

Tecentriq 1200 mg concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

please be aware that you are leaving this website.