Zelboraf® (vemurafenib)
Wat is Zelboraf?

Zelboraf bevat de werkzame stof vemurafenib en is een tyrosinekinaseremmer. Dit is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy'). Dit medicijn blokkeert selectief de activiteit van BRAF, een eiwit dat deel uitmaakt van de zogenaamde MAPK-signaalroute. Dit is een belangrijke opeenvolging van signalen in cellen die de groei en overleving van cellen reguleert.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met een melanoom dat zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam of niet te verwijderen is door een operatie.

Wordt dit medicijn vergoed vanuit het basispakket?

Zelboraf wordt voor een deel van de geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000 of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

Producten
Geneesmiddelen
Bekijk alle Geneesmiddelen

M-NL-00001533

Productvormen

Zelboraf 240 mg tabletten

Verpakkingsinhoud: 56 filmomhulde tabletten

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

please be aware that you are leaving this website.