Roche Children's Walk 2023

Wandelen voor het goede doel

De Roche Children's Walk is een jaarlijks evenement waarbij duizenden Roche medewerkers geld inzamelen om kinderen in nood te ondersteunen. Het evenement vindt plaats in veel verschillende landen en wordt vaak georganiseerd in samenwerking met lokale goede doelen.

Waarom doen we dit? Het doel van de Roche Children's Walk is om het bewustzijn te vergroten over de uitdagingen waarmee kinderen in nood worden geconfronteerd en om geld in te zamelen om deze uitdagingen aan te pakken. Het evenement is ook bedoeld om te benadrukken dat iedereen een verschil kan maken, zelfs als het gaat om de kleinste daden. Goed om te weten: Roche verdubbelt ieder jaar de opbrengst van alle activiteiten.

294.000 medewerkers hebben voor de Roche Children's Walk sinds de eerste editie in 2003 meer dan 22 miljoen Zwitserse frank opgehaald. Dit geld wordt gebruikt om programma's te ondersteunen die zich richten op de gezondheid, het welzijn en de opleiding van kinderen in meer dan 40 landen over de hele wereld. In samenwerking met het onafhankelijke platformwordt bepaald welke doelen we ondersteunen, zoals bijvoorbeeld:

  • Het opzetten van scholen en het bieden van educatieve kansen voor kinderen in arme gemeenschappen.

  • Het ondersteunen van programma's voor kindergezondheid, zoals vaccinatiecampagnes en het bieden van toegang tot medische zorg.

  • Het verstrekken van basisbehoeften zoals voedsel, water en onderdak aan kinderen en gezinnen in noodsituaties.

Het succes van de Roche Children's Walk is te danken aan de vele vrijwilligers die zich inzetten om het evenement te organiseren en deelnemers te werven om geld in te zamelen. Elk jaar nemen duizenden mensen deel aan heel veel verschillende activiteiten over de hele wereld. In sommige gevallen nemen hele gemeenschappen deel aan het evenement, waardoor het een krachtig symbool wordt van samenwerking en solidariteit.

Maar de impact van de Roche Children's Walk gaat verder dan alleen de fondsenwerving. Het evenement heeft ook bijgedragen aan het opbouwen van samenwerkingen tussen Roche en lokale goede doelen organisaties, waardoor duurzame programma's en oplossingen voor de gemeenschappen worden ontwikkeld. Bovendien heeft de Roche Children's Walk bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn van de uitdagingen waarmee kinderen in nood worden geconfronteerd en heeft het mensen geïnspireerd om hun tijd, energie en middelen te doneren om te helpen. In Nederland wordt de Roche Children's Walk sinds 2008  georganiseerd.

De Roche Children's Walk is een belangrijk evenement voor Roche en voor de gemeenschappen over de hele wereld die worden ondersteund door de fondsenwerving.

Hoogtepunten resultaten Children’s Walk in 2022

2280 studenten profiteerden van 57 nieuwe klaslokalen in Cambodja die samen met Child’s Dream zijn gebouwd.

In Malawi zijn met behulp van Unicef 13.000 brochures over menstruatie hygiëne verspreid (in het Engels en Chichewa).

60 kinderen ontvingen onderwijs, en gezondheids- en psychosociale hulp in Ethiopië, in samenwerking met Selam Childrens’Village.

M-NL-00001665

Meer verhalen

Bekijk alle verhalen

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen