Het belang van klinisch onderzoek

Op 20 mei vieren we Clinical Trials Day, de dag van het klinisch onderzoek

Op deze dag in 1774 startte een scheepsarts het allereerste klinisch onderzoek. Hij besloot zeelieden te onderzoeken om te achterhalen hoe scheurbuik te behandelen. Door verschillende groepen op verschillende manieren te behandelen, ontdekte hij dat scheurbuik werd veroorzaakt door een tekort aan vitamine C.

Klinisch onderzoek is cruciaal bij het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Renée Maas is één van de Clinical Operations Leads en werkt elke dag aan het opzetten en begeleiden van klinische studies in Nederland. Zo draagt ze bij aan de vooruitgang van de geneeskunde. 

“Roche is wereldwijd betrokken bij honderden klinische studies. Samen met mijn collega's begeleiden we 45 klinische studies in ons land.” zegt Renée. 

Klinische studies zijn onmisbaar in geneesmiddelenonderzoek. Het geeft antwoord op de vraag of een medicijn goed verdragen wordt, werkzaam en veilig is. Alleen als aan deze voorwaarden voldaan wordt kan een medicijn na goedkeuring door de autoriteiten op de markt komen. 

Nederland heeft uitstekende gezondheidszorg en is sterk in wetenschappelijk onderzoek. “Op het hoofdkantoor besluiten we welke studies we internationaal willen doen. Voor de uitvoering hebben we meerdere onderzoekscentra nodig, vaak in meerdere landen. Dan komen wij in beeld. Met ons uitgebreide netwerk in de onderzoekscentra kijken we of ons land geschikt is om deel te nemen aan de studie. Zijn er voldoende patiënten, beschikken we over de juiste kennis en kunde?”

“Voordat een studie in Nederland mag starten volgen de nodige evaluaties en moet ook de medisch-ethische commissie akkoord gaan met de opzet van de studie. Daarbij voeren we overleg met betrokken partijen. Pas als alles rond is starten we de studie, een heel zorgvuldig proces.”

“Bij Roche staat diversiteit en inclusie hoog op de agenda en dat geldt ook voor klinisch onderzoek. Hoe een ziekte verloopt en hoe iemand reageert op een geneesmiddel kan namelijk per groep van patiënten verschillen. Daarom is het belangrijk dat de gegevens die we met onze onderzoeken verkrijgen gebaseerd zijn op een diverse samenstelling van patiëntgroepen. Dat we dus het onderzoek toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht iemands geslacht, etnische afkomst, sociaal-economische status en mobiliteit.” aldus Renée. 

We bespreken het belang van dit onderwerp met de artsen in de ziekenhuizen die de patiënten voor onze onderzoeken selecteren. En we zetten ons in om mogelijke barrières  weg te halen. Je zou daarbij kunnen denken aan het inzetten van een tolk, of  onderzoeksinformatie naar een andere taal laten vertalen. “Als dat voor iemand het verschil kan maken wanneer hij of zij graag mee zou willen doen aan een onderzoek, dan denken we daar graag over mee.”

Door de snelle toename in kennis van het menselijk lichaam kunnen we aan de hand van unieke kenmerken steeds beter voorspellen hoe iemand op een behandeling zal reageren. Op basis van deze individuele kenmerken kan de behandeling gekozen worden die waarschijnlijk het best past bij de patiënt, ook wel precisiegeneeskunde genoemd. 

Deze shift naar precisiegeneeskunde zien we ook terug in klinisch onderzoek. Uitgangspunt bij traditionele klinische onderzoeken is vaak om grote, homogene groepen van patiënten met één onderzoeksmiddel te vergelijken met groepen met een placebo of een standaardbehandeling. Maar dit soort onderzoeken kosten ook veel tijd en geld en hebben nog andere tekortkomingen.

En steeds vaker hebben we onderzoeksdesigns met meerdere kleinere behandelgroepen, waarbij we verschillende behandelingen tegelijkertijd onderzoeken. Of waarbij we één bepaald onderzoeksmiddel bij patiënten met verschillende ziekten bestuderen. Patiënten worden dan bij een groep ingedeeld op basis van hun individuele kenmerken. Door op deze manier te werk te gaan, kan er een efficiëntieslag gemaakt worden. Dit is natuurlijk meer dan welkom, zeker voor ziekten waarbij er weinig behandelopties zijn.

“Tot slot wil ik nog benadrukken dat we heel erg veel waardering hebben voor alle partijen waar we in de onderzoeken mee samenwerken. En dan natuurlijk vooral alle patiënten. Want zonder hun inzet en betrokkenheid zouden we niet vooruit komen. We mogen ook niet vergeten dat klinische onderzoeken vaak een hele inspanning vragen van patiënten", aldus Renée.

M-NL-00001680

Meer verhalen

Bekijk alle verhalen

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen