Samenwerken zit in ons DNA

Afgelopen voorjaar was Roche plots groot in het nieuws in Nederland toen moleculair geneticus prof. Hans Clevers aankondigde hoofd van de onderzoeksafdeling van Roche farma te worden. Hij is één van de meest vooraanstaande wetenschappers in de life sciences van ons land. “Wij hebben een passie om wetenschap en toepassing met elkaar te verbinden. Al 125 jaar investeren we volop in wetenschappelijke doorbraken om patiënten van vandaag én morgen te kunnen helpen”, aldus Jan Wisse, communicatie manager bij Roche Nederland BV. “Om innovaties naar de markt te krijgen is zijn grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling niet de enige sleutel tot succes. Samenwerken met álle partijen is minstens zo belangrijk”
“Drie tot vijf keer meer voordelen voor patiënten realiseren tegen de helft van de maatschappelijk kosten”

Roche heeft haar strategie nog verder toegespitst op samenwerking. Waar in het verleden medische innovaties hun weg naar de patiënten relatief eenvoudig vonden, is een steeds complexer zorglandschap nu steeds meer een uitdaging. Dat komt enerzijds door de enorme hoeveelheid kennis die de life sciences en medische wetenschap voortbrengen, van genomics tot digitalisering tot diagnostiek en nieuwe therapieën. Daardoor zijn er meer variabelen aanwezig en dus ook meer keuze opties. Daarnaast beslissen patiënten steeds vaker mee over hun behandeltraject, een trend die Roche zeer toejuicht. Maar niet alleen de keuze opties nemen toe, ook de druk op het zorgbudget. We zullen met elkaar de kosten in de hand moeten houden. Daarom heeft Roche een zeer ambitieuze doelstelling geformuleerd: drie tot vijf keer meer voordelen voor patiënten realiseren tegen de helft van de maatschappelijk kosten. Niet enkel focus op de kosten, maar vooral ook op de maatschappelijke opbrengsten.

“En dat is precies waar we zien dat het nog veel beter kan”, zegt Robert Mansens, chapter lead Healthcare System Partners. “In veel gevallen is er weinig tot geen zicht op de totale kosten en de baten van medische behandelingen. Natuurlijk weten we wat een pil kost, of een dagopname in het ziekenhuis, of een rit in de ambulance. Maar het is veel lastiger als we kosten en baten gaan combineren. Als bijvoorbeeld een behandeling niet in het ziekenhuis maar thuis gegeven kan worden? Kunnen we de kosten en baten inzichtelijker maken als een ouder mee moet voor de behandeling van een kind naar het ziekenhuis - en daardoor niet kan werken? En hoe zit het met de effectiviteit van al die opties?”

“Slim gebruik van data kan kosten verlagen en kwaliteit verhogen”

Om het inzicht in het complexe zorglandschap te vergroten is het cruciaal samen te werken en kennis en kunde te delen. Robert licht toe: ”Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan binnen het ziektebeeld hemofilie, een erfelijke ziekte die zich uit in bloedstollingsproblemen. Gelukkig zijn er tegenwoordig diverse behandelingen beschikbaar die de kwaliteit van leven vergroten. Arts en patiënt hebben vaak meerdere opties tot hun beschikking voor de behandeling, afhankelijk van individuele kenmerken. Door partijen bijeen te brengen en relevante data te verzamelen en te koppelen, krijgen we inzichten waar we de zorg en uikomsten voor patiënten kunnen verbeteren. Meer duidelijkheid ook over de verschillen tussen de diverse behandelingen. Met deze kennis krijgen we antwoorden op de vraag hoe we innovatie het meest efficiënt en doeltreffend in kunnen zetten. En dat komt de efficiency en de uitkomst voor de patiënt, zorg en maatschappij ten goede.” “We zien dat de vraag naar zorg stijgt en tegelijkertijd de behandelopties toenemen, terwijl we de kosten voor de maatschappij moeten beteugelen. Wij geloven erin dat innovatie, samenwerking en een duurzaam gezondheidszorgsysteem elkaar versterken. Dat is een inspirerende visie om uit te dragen.” besluit Jan Wisse.

Dit artikel verscheen eerder in Biotechnews

Meer verhalen

Bekijk alle verhalen

M-NL-00001223

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen