Hematologie

Hematologie is een medisch vakgebied dat veel verschillende ziekten van het bloed omvat. Roche ziet het vinden van nieuwe oplossingen voor mensen met bloedziekten al heel lang als prioriteit - het zit ons als het ware ‘in het bloed’.

Bloedkanker is een vakgebied in de geneeskunde dat gaat over veel verschillende ziekten van het bloed. Het omvat alles van bloedkankers tot bloedingsstoornissen (zoals hemofilie) en ziekten gerelateerd aan het complementsysteem’ (een deel van onze aangeboren afweer). Een voorbeeld van die laatste categorie is paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH), een ziekte van de beenmergstamcel waarbij rode bloedcellen sneller dan normaal worden afgebroken.

Ondanks hun grote diversiteit hebben bloedziekten één ding gemeen: ze kunnen ernstige impact hebben op de overleving en de kwaliteit van leven van patiënten. Zo zijn wereldwijd gezien bloedkankers de vierde meest voorkomende doodsoorzaak door kanker. De drie meest voorkomende soorten bloedkanker zijn myeloom, leukemie en lymfoom.

De afgelopen decennia is grote vooruitgang geboekt in de behandeling van bloedziekten, maar desondanks hebben veel patiënten nog steeds maar weinig behandelingsopties tot hun beschikking.

Om antwoorden te vinden op de grote uitdagingen werkt Roche samen met academische instellingen zoals universiteiten, overheidsinstanties en andere bedrijven. Samen proberen we trends en inzichten te destilleren uit enorme hoeveelheden klinische gegevens die op veel plekken worden verzameld. Het doel is: aanknopingspunten vinden voor nieuwe medicijnen en vernieuwingen.

Onze aanpak gaat echter verder dan het vinden en ontwikkelen van baanbrekende vernieuwende medicijnen.

Ook op andere manieren willen we een rol spelen bij het zo snel mogelijk verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten met bloedziekten. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe we innovatieve wetenschappelijke kennis sneller ten goede kunnen laten komen aan patiënten. Zo kijken we naar verbeteringen in de opzet van onze klinische onderzoeken en betere manieren om onze behandelingen bij patiënten toe te passen. Ook zoeken we naar nieuwe meetmethoden om in klinische onderzoeken sneller te kunnen vaststellen of innovatieve behandelingen in patiënten effectief zijn.

Net als de afgelopen tientallen jaren blijven we investeren in nieuwe innovatieve behandelingsopties en andere verbeteringen voor patiënten met bloedziekten, maar ook voor de artsen die hen behandelen.

In detail

Meer aandachtsgebieden

Bekijk alle aandachtsgebieden

M-NL-00001533

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen