Maligne (kwaadaardig) lymfoom

Al meer dan twintig jaar probeert Roche een verschil te maken voor mensen met lymfeklierkanker voor wie de bestaande behandelopties nog beperkt zijn.

Lymfeklierkanker, ook wel lymfoom genoemd, is een vorm van bloedkanker die lymfocyten aantast. Lymfocyten zijn witte bloedcellen die ons lichaam in staat stelt om infecties te bestrijden. Bij vier op de vijf mensen met lymfoom is sprake van non-Hodgkin-lymfoom (NHL).

Deze diagnose kan verder worden onderverdeeld in agressieve (snel groeiende) en indolente (langzaam groeiende) subtypes van de ziekte.

Door de vele verschillende subtypen van de ziekte variëren de opties voor behandeling en de prognoses voor patiënten enorm. Mensen die leven met lymfoom zijn helaas goed bekend met de term “terugval”. Velen van hen leven in angst voor terugkeer van de kanker, want bij elke terugval verslechtert de prognose. Dat heeft een grote emotionele en psychologische invloed op henzelf, maar ook op hun familie en vrienden..

Medicijnen ontwikkeld door Roche hebben bijgedragen aan betere behandelingen van lymfomen en verbeterde uitkomsten voor patiënten. Sommige van onze behandelingen worden nu gezien als de standaard. Toch kan er nog veel vooruitgang worden geboekt waardoor meer patiënten geholpen kunnen worden en zo langer en gezonder kunnen leven.

Twee van onze belangrijkste aandachtsgebieden zijn diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en folliculair lymfoom (FL). Op het gebied van DLBCL proberen we voor mensen bij wie de ziekte voor het eerst wordt vastgesteld de kans op een blijvende respons op de behandeling te vergroten en behandelingen te bieden die de kans op terugval verkleinen. Op het gebied van FL is een belangrijk doel om de kanker bij patiënten langdurig terug te dringen, ook als ze al meerdere behandelingen achter de rug hebben. Hiermee willen we de impact van de behandeling op hun dagelijks leven zo klein mogelijk maken.

Om behandelingen verder te verbeteren, werken we samen met patiëntenorganisatie. Behalve dat we nieuwe behandelingen ontwikkelen, werken we ook aan andersoortige benaderingen van het probleem, bijvoorbeeld door initiatieven te ondersteunen die meer mensen met lymfoom toegang geven tot effectieve behandelingen en de best mogelijke zorg.

Meer aandachtsgebieden

Bekijk alle aandachtsgebieden

M-NL-00001533

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen