Als veldpartijen geloven in eigen kracht is hun invloed groot

Het zorgstelsel moet betaalbaar blijven en meer voordelen voor patiënten gaan bieden. De lat ligt hoog. Een duurzaam gezondheidszorgstelsel bedenk je niet van achter de tekentafel, maar door veranderingen in de praktijk te brengen. “Met pilots en overzichtelijke kleine stappen kan je snel meters maken om verbeteringen te laten zien. Om daarna op te schalen. Ik werk bij Roche omdat ik het zorgstelsel verder wil brengen”, zegt Jan Sonneveld met overtuiging. Hij was kartrekker van een geslaagd experiment om een innovatief medicijn sneller op de markt te brengen.* Doelen waren snellere beschikbaarheid voor patiënten, het in de hand houden van de totale zorgkosten en goede afspraken over gepast gebruik en monitoring.

Jan: “We kennen sinds 2015 de zogenaamde sluisprocedure. Die biedt de overheid de mogelijkheid om te onderhandelen over de prijs van een geneesmiddel voordat het vergoed gaat worden. In dit experiment hebben behandelaren, zorginkopers, de patiëntenvereniging en Roche zelf hun verantwoordelijkheid genomen en zijn gezamenlijk een ronde tafel overleg gestart. Dat leidde tot integrale afspraken over emicizumab, een medicijn voor profylactische behandeling van ernstige hemofilie. Het is voor het eerst dat een sluisgeneesmiddel op basis van een decentrale aanpak toegang heeft gekregen tot het basispakket.” Het experiment is geslaagd door niet te wachten op een advies van Zorginstituut Nederland en parallel aan de sluisprocedure te starten met toegangsafspraken. Daardoor is tijdwinst gerealiseerd tegen een aanvaardbare prijs. 

“Je ziet dat de invloed van veldpartijen die geloven in eigen kracht en bewust zijn van hun eigen rol, groot is. Ik vind dat veldpartijen de impact onderschatten die ze kunnen hebben om duurzame systeemwijzingen dichterbij te brengen.” Jan Sonneveld en Janneke Boersma zijn even trots als bescheiden over het experiment. “Een deel van het succes ligt in het feit dat men elkaar al kent bij deze zeldzame ziekte. Behandelaren en inkopers in ziekenhuizen weten wat ze aan elkaar hebben”, zegt Jan. “Als de intenties goed zijn, zijn nog altijd vertrouwen en lef nodig. Succes vandaag vormt geen garantie op succes morgen.”

Janneke Boersma zegt: “De sluisprocedure grijpt in op de marktwerking. Je ontneemt partijen zicht op prijzen en voorspelbaarheid. Door veldpartijen te betrekken bij kansen en risico’s van een innovatie kan je hierin stappen maken. In 2022 hebben we met Zorgverzekeraars Nederland een overeenkomst bereikt over geneesmiddelen bij borstkanker waardoor het ministerie van VWS voor de twee sluismiddelen zijn akkoord heeft gegeven.”

Er zijn meer voorbeelden hoe duurzame oplossingen dichterbij komen door te sturen op eigen verantwoordelijkheid en goede samenwerking. Janneke: “In de oncologie zijn behandelingen heel vaak gekoppeld aan de plaats waar een tumor zich manifesteert: borstkanker, longkanker, darmkanker bijvoorbeeld. 

Er zijn twee middelen geregistreerd voor behandelingen op basis van DNA veranderingen - ongeacht waar de tumor zich bevindt. Veldpartijen hebben zich samen ingezet en vanaf oktober 2021 vergoeding gerealiseerd via een voorwaardelijk toelatingstraject voor deze zogenoemde agnostische indicatie. Patiënten hebben nu toegang tot deze gepersonaliseerde middelen, wij blijven ons inzetten zodat toekomstige gepersonaliseerde behandelingen sneller beschikbaar komen voor de juiste patiënt en de uitkomsten in de praktijk beter vastgelegd en geëvalueerd kunnen worden. En in de MS-zorg zijn we begin 2021 een pilot begonnen met indicatie specifieke contractering. De pilot is uitgebreid, waardoor we bijdragen aan duurzame toegang op basis van waarde in de praktijk.”

Werkelijke verandering ontstaat vaak buiten je comfortzone. Doe je privé wel eens iets buiten je comfortzone?, vraagt de redacteur vrijmoedig. Daar komen de ervaringen van Jan en Janneke warempel dicht bij elkaar. Jan is een hardloper, maar heeft de skates ondergebonden om samen met zijn dochter te gaan skaten (twee keer gevallen). Janneke is gaan schaatsen omdat haar zoons en partner dit deden, maar kan moeizaam wennen aan klapschaatsen (“Bambi op het ijs”). Puik is het wel: ze zetten beiden de stap!

*) Voor meer informatie: In Medisch Contact (16 december 2021) verscheen de publicatie: “Als alle betrokkenen de handen ineenslaan is enorme tijdwinst mogelijk. Met vereende krachten komt duur medicijn sneller op de markt.” 

Jan Sonneveld is Healthcare System Partner

Janneke Boersma is Chapter Lead, Patient Journey Partners

Dit artikel verscheen eerder in het

Meer verhalen

Bekijk alle verhalen

M-NL-00001617

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen