Op innovatie missie om de samenwerking tussen Nederland en Zwitserland te versterken

Het ontwikkelen van een nieuw medicijn kost niet alleen veel tijd, geld en doorzettingsvermogen, maar ook veel samenwerking om tot een goed eindresultaat te komen. Zoveel werd duidelijk tijdens de innovatie missie van RVO Nederland naar Zwitserland, eind april 2024.

Op het hoofdkwartier van Roche in Basel ontvingen we ruim 30 deelnemers tijdens een ontbijtsessie met onze Nederlandse topwetenschappers Hans Clevers en Gijs van den Brink. Ook was onze Belgische collega Valérie Hepp aanwezig, die verantwoordelijk is voor partnerships. Onderwerp van gesprek was het versterken van de samenwerking tussen Nederlandse en Zwitserse spelers in beide life sciences sectoren. Zwitserland geldt als toonaangevend op het gebied van innovatie, zoals blijkt uit de toppositie die het land al jaren heeft in de Global Innovation Index. Ambassadeur in Zwitserland Karin Mössenlechner gaf aan hoe belangrijk de life sciences sector is voor de maatschappij, en het belang van Nederland om daarin een toonaangevende speler te zijn. We staan voor grote uitdagingen zoals de ziekte van Alzheimer en obesitas. Ook de recente pandemie heeft aangetoond hoe relevant de sector is, en ook de rol van Roche daarbij.

“Nederland heeft een uitstekende positie als het gaat om fundamenteel onderzoek, ook in de life sciences", stelt Hans Clevers, sinds 2022 hoofd van Pharma Research and Early Development (pRED). Clevers heeft in Nederland zijn sporen verdiend met baanbrekend onderzoek naar organoïden en is president geweest van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Bij Roche investeren we jaarlijks ruim 13 miljard Zwitserse Frank aan onderzoek en ontwikkeling, wat binnen Roche wordt verdeeld over meerdere onderzoeksafdelingen die zelfstandig opereren én tegelijkertijd intensief samenwerken. “Dat genereert een diversiteit aan ideeën zonder dat de slagkracht of efficiëntie verloren gaat” aldus Gijs van den Brink, die bij pRED verantwoordelijk is voor Immunology, Cardiovascular & Metabolism, Infectious Diseases and Ophthalmology. 

Hans Clevers was als student en jonge onderzoeker regelmatig te vinden in het R&D Instituut van Roche in Basel. Hij schetste ook de toenemende geopolitieke complexiteit bij het investeren in internationaal onderzoek. 

Beide onderzoekers zijn het eens dat Nederland vooral in moet blijven zetten op de hoge wetenschappelijke kwaliteit van (fundamenteel) onderzoek. Dat zie je terug in de indexen voor wetenschappelijke publicaties, maar ook in de kwaliteit van promovendi. Daarnaast benadrukken Hans en Gijs dat het goed zou zijn deze kennis beter te valoriseren. Niemand heeft er iets aan als excellente kennis op de plank blijft liggen en niet beschikbaar komt in de vorm van producten die een toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij. "Bedrijven als Roche zijn juist goed in het ontwikkelen van nieuwe behandelingen." "Grootschalige klinische studies die aanzienlijke budgetten en inzet vergen, zijn een van de zaken waar farmabedrijven goed in zijn." aldus Van den Brink. En hoe veelbelovend een fase 3 trial er ook uit kan zien, het risico blijft altijd aanwezig dat het ook in de laatste fase alsnog mis kan gaan. Daarnaast zijn bedrijven zoals Roche goed in het bij de patiënt brengen van geneesmiddelen in complexe zorgstelsels over de hele wereld. 

Nederland zet stevig in op het valoriseren van wetenschappelijke kennis, zoals missieleider Hans Schikan en Nettie Buitelaar, CEO van Biotech Booster, benadrukken. "Biotech Booster is een initiatief uit het Groeifonds en heeft als doel om de komende jaren meer biotech naar de markt te brengen. Naast kapitaal hebben we inmiddels ook veel ervaren biotech-ondernemers in ons land. Maar de waardering voor ondernemerschap is in Nederland nog niet vanzelfsprekend.” stelde Buitelaar. Daar ligt een gemeenschappelijke taak, we moeten met trots uitdragen aan welke successen de sector bijdraagt. 

Dat klinkt Valérie Hepp als muziek in de oren. Roche heeft wereldwijd meer dan 250 partnerships, waarvan 30% in Europa. Ook hierbij staat samenwerking centraal, waarbij we continu op zoek zijn naar de beste ideeën. “60% van onze farmaceutische omzet komt op de een of andere manier voort uit partnerships en licenties", stelt Valérie. Samenwerken is voor ons dus meer dan alleen mooie woorden, het is een fundamentele onderlegger van het bedrijf. Bij Roche zoeken we steeds naar hoe we het beste kunnen samenwerken, waarbij we een aantal vaste stappen hanteren. Partnerships komen bij Roche in alle vormen, afhankelijk van de wensen en kwaliteiten van de verschillende samenwerkingspartners.

In de discussie gaat het natuurlijk ook over de vraag wat Roche kan betekenen in het versterken van het Nederlandse ecosysteem. Naast samenwerken op het gebied van onderzoek en doorontwikkelen van veelbelovende bedrijven zijn de deelnemers het er roerend over eens dat het voor een groot deel ook start bij het versterken van onderlinge kennis. “Onbekend maakt onbemind, en daarom is het zo belangrijk om via dit soort missies en werkbezoeken elkaar persoonlijk te leren kennen en nieuwe vriendschappen te bouwen.” 

M-NL-00002061


References

  1. Lorem ipsum dolor sit amet

Discover more

More stories

See all stories

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen