In mei hebben wij met trots hetgelanceerd. Met dit wetenschappelijke instituut zet Roche een nieuwe stap in het versterken van onze leidende positie in de life sciences. Onze wetenschappers gaan intensief samenwerken met academische centra om ziekten nog beter te begrijpen en om beter te voorspellen welke medicijnen veilig en effectief zijn voor patiënten.

Bij het Institute of Human Biology richten we ons specifiek op onderzoek met betrekking tot menselijke modelsystemen, zoals organoïden. Deze modelsystemen zijn kleine 2D- of 3D-levende 'replica's' van menselijke weefsels en organen, gecreëerd uit menselijke stamcellen. Met behulp van deze replica's kunnen we potentiële medicijnen eenvoudiger en sneller in het laboratorium testen. Nu gebeurt dat bijvoorbeeld nog op dieren of diercellen, maar deze resultaten voorspellen de uiteindelijke werking in mensen niet altijd goed. Ons instituut is gespecialiseerd in organoïden, maar we maken ook gebruik van andere menselijke modelsystemen, zoals organen-op-een-chip en andere 3D-celkweekmodellen.

Het ontdekken en ontwikkelen van medicijnen is een proces met hoge faalpercentages, wat leidt tot hoge kosten en lange doorlooptijden. We begrijpen dat dit een uitdaging is. Tegelijkertijd bevinden we ons op een cruciaal moment in de geschiedenis van de gezondheidszorg, waarin medische kennis, wetenschap, technologie en datawetenschap samenkomen. We zijn trots op het Institute of Human Biology, dat ons antwoord is op deze ontwikkelingen. We hebben dit instituut opgericht om optimaal gebruik te maken van de wetenschappelijke en onderzoeksexpertise in zowel de academische wereld als de farmaceutische industrie. Door deze samenwerking kunnen we met behulp van menselijke modelsystemen deze kennis omzetten in nieuwe mogelijkheden voor patiënten.

Een belangrijke pionier op het gebied van organoïden is Hans Clevers, hoofd Pharma Research and Early Development (pRED). Het werk dat hij heeft geleid vormt een belangrijke basis voor veel van de projecten die het Institute of Human Biology gaat uitvoeren. We verwachten dat het Institute of Human Biology een cruciale rol gaat spelen in het verminderen van de kosten en doorlooptijden van onderzoek en ontwikkeling, waardoor geneesmiddelen sneller beschikbaar komen voor patiënten. Bij Roche zijn we trots op deze vooruitgang en kijken we uit naar de mogelijkheden die het Institute of Human Biology zal bieden.

M-NL-00001677

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.