In de eerste helft van 2023 hebben Anissa Tatout en Sabine van Meel hun afstudeeronderzoek bij Roche in Woerden gedaan. Wat hen vooral is opgevallen? Dat de werkelijkheid veel complexer is dan ze in eerste instantie dachten en dat er veel tegengestelde prikkels in het zorgsysteem zijn. De oplossing? Meer in dialoog gaan!

Anissa en Sabine studeren allebei in Rotterdam, aan de Erasmus Universiteit hebben ze inmiddels de Master Health Economics, Policy & Law afgerond. Het afstudeeronderzoek was het laatste onderdeel van hun masterstudie. “Vooraf kenden we elkaar eigenlijk niet, en het kwam mooi uit dat we tijdens het onderzoek samen konden optrekken.” 

Beide studenten hebben zich verdiept in waardegedreven bekostiging van geneesmiddelen. “In het kort komt het erop neer dat we onderzoek hebben gedaan naar hoe je de waarde van een geneesmiddel kunt bepalen en hoe je op basis van die waarde een prijs in de markt kunt bepalen", zegt Sabine.

“Naast een literatuurstudie hebben we vooral ook heel veel mensen uit het zorglandschap gesproken, in totaal hebben we 16 interviews afgenomen”, licht Anissa toe. “Dat deden we samen, efficiënt voor ons en voor de geïnterviewden. Wat ons het meest is opgevallen tijdens al die gesprekken? Dat het allemaal super complex is, er zijn heel veel tegengestelde belangen, terwijl iedereen uiteindelijk de patiënt probeert beter te maken.”

“Natuurlijk bekijken wij het door de bril van de gezondheidseconoom, we letten dus vooral op financiële en meer bestuurlijke aspecten." Daarbij viel het op dat er stevige tegengestelde prikkels zijn: de ene partij wil kosten beperken en dus minder behandelen, terwijl voor andere partijen meer behandelen juist het verdienmodel is om het hoofd boven water te houden. "En dan hebben we het echt niet alleen over de farmaceutische industrie, maar ook over ziekenhuizen, artsen en andere leveranciers in de keten.” aldus Sabine

Een van de aanbevelingen van de studie is om het zorgsysteem veel inzichtelijker en transparanter te maken, door informatie tussen verschillende partijen uit te wisselen. Anissa en Sabine zien daar zeker ook een rol voor de overheid weggelegd, die zou de regie kunnen nemen. 

Beiden kijken erg tevreden terug op hun stage. “ We hebben veel geleerd en nuttige tips gekregen. "Een aantal collega’s van Roche heeft uitgebreid de tijd genomen om best wel ingewikkelde principes goed uit te leggen” zegt Anissa. “ We hebben indruk kunnen krijgen hoe het is om in een innovatief farmaceutisch bedrijf te werken. Met name de veelzijdigheid van het werk en de passie om het goede te betekenen voor patiënten kwam erg naar voren.” 

Op de vraag wat ze nu gaan doen zijn we het eens: eerst vakantie vieren en dan wellicht op zoek naar een baan. Wat ze precies gaan zoeken is nog niet helemaal helder, als ze maar veel kunnen leren. De industrie lijkt daarbij zeker een optie, maar ook andere partijen zijn interessant. Om te werken aan nog een belangrijke conclusie uit de studie: partijen moeten meer met elkaar in dialoog gaan en de dilemma’s delen. Alleen zo komen we samen tot passende zorg. 


M-NL-00001781

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.