Onze handelspartners

Alle transacties tussen Roche en handelspartners komen tot stand op basis van kwaliteit, concurrerende prijzen, geschiktheid, duurzaamheid en integriteit. Op basis van deze principes streeft Roche naar de opbouw van wederzijds vruchtbare, langdurige relaties met handelspartners.

Met handelspartners bedoelen wij elke externe partij die goederen levert aan Roche en/of diensten voor of ten behoeve van Roche verricht, zoals toeleveranciers, tussenpersonen, distributeurs, onderzoeksinstellingen op contractbasis, fabrikanten op contractbasis, zakelijke dienstverleners, licentiegevers, licentiehouders, zorgverleners en organisaties in de gezondheidszorg.

Wij verwachten van onze handelspartners strikte prestatie- en integriteitsnormen.

Downloads

please be aware that you are leaving this website.