Wetenschap

Wetenschap is basis van ons bedrijf. Het levert doorbraken in de geneeskunde en innovatieve oplossingen voor medische problemen, waarmee we de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Dat is ons doel en ons bestaansrecht.

Meer lezen?

Naar alle verhalen

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen