Research & Development

Innovatieve oplossingen vinden voor medische problemen. De kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Dat is ons doel en ons bestaansrecht. En dat levert ieder jaar opnieuw doorbraken in de geneeskunde op. Maar het kost ook wat. Roche investeert graag in Research & Development om onze doelen te bereiken. In 2023 hebben we ruim 13,2 miljard Zwitserse Frank geïnvesteerd in R&D.

Door onze constructie die bestaat uit een divisie Diagnostiek en een divisie Geneesmiddelen, kan Roche bij uitstek vooruitgang op het gebied van Personalised Healthcare boeken en nieuwe wegen inslaan om ziekten te voorkomen, te diagnosticeren en te behandelen.

De behandeling afstemmen op de patiënt is een ambitieus doel. Er zijn hiervoor tegenwoordig weliswaar moleculaire inzichten en technologieën beschikbaar, maar het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen en diagnostische markers blijft een complexe en tijdrovende onderneming. Innovatie vereist doorzettingsvermogen, een langetermijnperspectief en hoge investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Uitgangspunt voor onderzoek en ontwikkeling is de medische noodzaak. Roche ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van patiënten. Onze onderzoekers streven ernaar de onderliggende biologie van de ziekte steeds beter te begrijpen en stoffen te ontwikkelen die daarop kunnen ingrijpen.

In de gezondheidszorg staat Roche op de eerste plaats als het gaat om investeringen in R&D. Om de kosten van onderzoek en ontwikkeling zo transparant mogelijk te maken, publiceren de farmaceutische bedrijven die lid zijn van EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) deze kosten op hun eigen website. De kosten van onderzoek en ontwikkeling, door Roche betaald aan Nederlandse instellingen, bedroegen in het kalenderjaar 2023 €10.323.575,- 

Metverklaart Roche dat het verzamelen van gegevens voldoet aan de vereisten van de EFPIA-code en dat Roche voldoende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat financiële relaties met (individuele) zorgverleners openbaar worden gemaakt. Om te voldoen aan de EFPIA-code volgt Nederland de transparantieregels uit de CGR-code. Dit is tussen de CGR en EFPIA afgestemd.

M-NL-00001709

Meer lezen?

Naar alle verhalen

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen