Roche Dialogue over de toekomst van genetische testen bij kanker

Op 13 september 2021 organiseert Roche opnieuw een Dialogue. Deze keer gaan we in op toekomst van genetische testen bij kanker. Afgelopen maanden is in de politiek en tussen belanghebbenden volop gesproken over dit onderwerp, en dan met name over de vraag hoe we genetische testen in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken. Zelfs op de laatste dag voor het zomerreces stond het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer!

Een mooi moment dus om direct na de zomervakanties hier verder over te spreken. Want nog lang niet alle patiënten met kanker hebben toegang tot genetische testen. En dat kan grote implicaties hebben voor de behandeling van de ziekte. Warnyta Minnaard van Missie Tumor Onbekend zal dit toelichten vanuit het patiëntenperspectief.

We hopen op een boeiend gesprek tussen patiënten, wetenschap, politiek en industrie.

De dialoog zal onder leiding staan van Sabine Uitslag, dagvoorzitter en voormalig Tweede Kamerlid.

Panelleden zijn: 

  • Warnyta Minnaard, Missie Tumor Onbekend

  • Leonie Sazias, voormalig Tweede-Kamerlid 50 

  • Ed Schuuring, Hoogleraar in de Moleculaire Oncologische Pathologie, UMCG

  • Wendy Maas, policy lead Roche 

In de Roche Dialogues willen we partijen samenbrengen om na te denken over een nieuw ecosysteem voor de zorg: patiënten, verzekeraars, overheden, bedrijven, ziekenhuizen, jonge zorgprofessionals, betrokken burgers.

Door de huidige coronamaatregelen wordt de dialoog opnieuw online georganiseerd. 

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen