[email protected]

Juiste zorg en juiste plek voor [email protected]: Van succesvolle pilots naar het nieuwe normaal


Patiënten met kanker behandelen in hun eigen thuisomgeving. De [email protected] pilots laten zien dat het veilig kan én meerwaarde biedt voor zowel de patiënt, de zorgverlener als het ziekenhuis. Nu in Nederland de beweging van thuistoediening op steeds meer plekken op gang komt, moeten we een grotere stap vooruit durven te zetten om deze zorg duurzaam in te kunnen bedden. Passend binnen het zorgsysteem en over de barrières van vandaag de dag.

Het aanbod oncologische zorg thuis groeit
In mei 2019 is white paper deel 1 uitgebracht waarin onze ervaringen over het opzetten van pilots voor oncologische zorg thuis zijn gebundeld. Inmiddels is de pilotfase in de drie partnerziekenhuizen, het Martini Ziekenhuis, Tergooi en het St. Antonius, afgerond. Naast [email protected] zijn er nog vele initiatieven voor oncologische ziekenhuiszorg thuis die laten zien dat Nederland druk bezig is om de juiste invulling te geven aan de behoefte en noodzaak van zorg dichterbij of thuis. Door de covid-19 pandemie is er nog een extra argument bijgekomen: thuisbehandeling biedt een oplossing om continuïteit van behandeling te bieden voor patiënten met kanker, beperkt het risico op besmetting en verlaagt de druk op schaarse ziekenhuis capaciteit

 

[email protected] is onderdeel van een grotere transformatie
Ondanks deze bewegingen en ook de positieve geluiden van zowel patiënten als zorgverleners, blijft de financiering en kosteneffectiviteit van deze zorgvorm het grootste struikelblok om te starten en op te schalen. De business case en ook de inrichting van het zorgconcept zou echter in breder perspectief geplaatst moeten worden. Door te kijken naar de juiste zorg op de juiste plek voor het gehele zorgpad en in het kader van regionalisering van de zorg. [email protected] is immers een onderdeel van een grotere transformatie in de zorg, namelijk de Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

Vanuit deze gedachte worden in dit tweede deel van het white paper de uitkomsten van de pilots, de discussie rondom de business case en alternatieve concepten besproken. De volgende vraag staat hier centraal: Hoe komen we van succesvolle [email protected] pilots naar het nieuwe normaal?

 

Duurzame oplossingen voor zorg dichtbij de patiënt
Voor white paper deel 2 spraken we met verschillende stakeholders over hun perspectief op een duurzame inrichting van [email protected] Er zijn verschillende mogelijkheden voor de juiste zorg, de juiste zorgverlener en de juiste plek die kunnen bijdragen aan succesvolle en duurzame opschaling. In het interview met Zilveren Kruis delen zij hun perspectief op de business case en ook de toekomstige ontwikkelingen. De complexe financiering en het belang van perspectiefverbreding stond ook centraal in de [email protected] van 30 juni 2020. Voor deze white paper spraken we met Erasmus MC en Care4homecare over hoe alternatieve mogelijkheden al succesvol toegepast worden in de praktijk.

Het vervolg van de succesvolle pilots moet echter veel verder gaan dan opschalen. Samen moeten we op zoek naar een duurzaam concept dat past binnen de huidige uitdagingen in de zorg en optimaal gebruik maken van beschikbare innovaties. Daarvoor moeten we denken buiten de bestaande kaders. Patiënten zullen immers de komende jaren veel meer zorg thuis of dichterbij huis krijgen. De verschillende stakeholders in het veld zullen echter moeten samenwerken om dit mogelijk te maken. In deze white paper hebben we een aantal denkrichtingen gedeeld waarover we met het veld in gesprek willen, zoals [email protected] concept in breder perspectief plaatsen, transmurale financieringsmodellen ontwikkelen ten behoeve van integrale zorg en het stimuleren van thuistoedieningen door verbeterde data infrastructuren.