Esbriet® (pirfenidon)

Productvormen

Esbriet 267 mg harde capsules
Verpakkingsinhoud: 63 capsules / 252 capsules

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Esbriet 267 mg filmomhulde tabletten
Verpakkingsinhoud: 63 tabletten / 252 tabletten

Esbriet 801 mg filmomhulde tabletten
Verpakkingsinhoud: 84 tabletten / 252 tabletten

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Risicominimalisatiemateriaal voor voorschrijvers [pdf]

Per 6 juli 2020 is de levering van Esbriet 267 mg harde capsules door Roche Nederland B.V. aan de groothandels stopgezet. Esbriet 267 mg filmomhulde tabletten en Esbriet 801 mg filmomhulde tabletten zijn (en blijven) beschikbaar.

Wat is Esbriet?

Esbriet bevat de werkzame stof pirfenidon en het wordt gebruikt voor de behandeling van lichte tot matige idiopathische longfibrose (IPF) bij volwassenen.

IPF is een aandoening waarbij de weefsels in de longen in de loop van de tijd verdikken en verlittekend raken, waardoor het moeilijk wordt diep adem te halen. Hierdoor kunnen de longen niet goed werken. Esbriet helpt de verlittekening en de verdikking in de longen te verminderen en draagt ertoe bij dat patiënten beter kunnen ademhalen.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.