MabThera® (rituximab)

Wat is MabThera?

MabThera® (rituximab) is een monoklonaal antilichaam, dat zeer specifiek bepaalde witte bloedcellen, de zogenaamde B-lymfocyten herkent. Na binding aan deze B-lymfocyten worden deze door het eigen afweersysteem vernietigd.

De intraveneuze formulering van MabThera wordt gebruikt bij patiënten met non-hodgkinlymfoom, reumatoïde artritis, chronisch lymfatische leukemie, granulomatose met polyangiitis en microscopische polyangiitis. De subcutane formulering wordt gebruikt bij patiënten met non-hodgkinlymfoom.

Non-hodgkinlymfoom

MabThera (iv of sc) wordt, al dan niet in combinatie met chemotherapie, gebruikt bij de behandeling van patiënten met bepaalde vormen van het non-hodgkinlymfoom. Non-hodgkinlymfomen bestaan in de meeste gevallen uit ontspoorde B-lymfocyten.

MabThera (iv) wordt, in combinatie met chemotherapie, gebruikt bij de behandeling van patiënten met niet eerder behandelde of terugkerende chronische lymfatische leukemie. Bij deze ziekte vindt woekering en opeenstapeling plaats van B-lymfocyten, waardoor uiteindelijk de werking van bepaalde organen en de aanmaak van nieuwe bloedcellen in het gedrang komen.

Reumatoïde artritis

MabThera (iv) wordt, in combinatie met methotrexaat, toegepast bij de behandeling van patiënten met ernstige reumatoïde artritis die niet goed reageren op andere therapieën. Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte waarbij B-lymfocyten een rol spelen in het ziekteproces.

Granulomatose met polyangiitis en microscopische polyangiitis

MabThera (iv) is, in combinatie met glucocorticoïden, geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met ernstige, actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA).

Productvormen

MabThera 100 mg/10 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie
Verpakkingsinhoud: 2 injectieflacons met 10 mg/ml 10 ml
MabThera 500 mg/50 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon met 10 mg/ml 50 ml
Patiëntenbijsluiter (pdf)
Samenvatting van de productkenmerken (pdf)

 

MabThera 1400 mg oplossing voor subcutane injectie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon met 1400 mg/11,7 ml
Patiëntenbijsluiter (pdf)
Samenvatting van de productkenmerken (pdf)

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Indicatie RA, GPA, MPA, PV

MabThera iv brochure voor voorschrijvers

MabThera iv brochure voor patiënten

MabThera iv patiëntenwaarschuwingskaart

Indicatie non-hodgkinlymfoom

MabThera sc stap-voor-stap toedieningsinstructie voor voorschrijvers

MabThera s.c. en i.v. vergelijkingskaart voor voorschrijvers