Pegasys® (peginterferon alfa-2a)

Productvormen

Pegasys 90 mcg/0,5 ml oplossing voor injectie
Pegasys 135 mcg/0,5 ml oplossing voor injectie
Pegasys 180mcg/0,5 ml oplossing voor injectie
Verpakkingsinhoud: 1 voorgevulde wegwerp-spuit

Wijziging vergunninghouder
 

Naar aanleiding van een akkoord tussen Roche Nederland B.V. en zr pharma& GmbH, delen wij u mede dat deze laatste alle rechten verworven heeft met betrekking tot onze Pegasys producten:

  • Pegasys 90 mcg/0,5 ml oplossing voor injectie (EU/1/02/221/017)
  • Pegasys 135 mcg/0,5 ml oplossing voor injectie (EU/1/02/221/005)
  • Pegasys 180mcg/0,5 ml oplossing voor injectie (EU/1/02/221/007)


zr pharma& GmbH heeft het in de handel brengen van de hierboven vermelde producten toevertrouwd aan:


Brocacef Healthcare Logistics

Tel:        033-306 09 99

Email:   [email protected]


Wij verzoeken u vriendelijk om vanaf 9 augustus 2021 uw bestellingen van Pegasys bij Brocacef Healthcare Logistics te plaatsen.

 

Voor het melden van bijwerkingen en/of medische informatie kunt u contact opnemen via:

 

Email:  [email protected]

Tel. (tijdens kantooruren): +31 (0)40 237 28 79

 

U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl