Tarceva® (erlotinib)

Productvormen
 

Tarceva 25 mg tabletten
Verpakkingsinhoud: 30 filmomhulde tabletten
Tarceva 150 mg tabletten
Verpakkingsinhoud: 30 filmomhulde tabletten

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Per 31 oktober 2022 zal Roche Nederland B.V. de levering aan de groothandels van de 100 mg filmomhulde tabletten van erlotinib stopzetten. De 25 mg en 150 mg filmomhulde tabletten blijven wel gewoon beschikbaar.

Wat is Tarceva?

Tarceva bevat de werkzame stof erlotinib en is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om bepaalde typen kanker te behandelen door de activiteit van een eiwit (epidermale groeifactor receptor, EGFR genaamd) te blokkeren. Het is bekend dat dit eiwit betrokken is bij de groei en verspreiding van kankercellen.

Niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

Tarceva is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. Bij patiënten met een niet-plaveiselcel histologie en EGFR-activerende mutaties kan Tarceva worden gecombineerd met Avastin® (bevacizumab).

Tarceva is ook geïndiceerd voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling (“switch maintenance”) van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-activerende mutaties en met stabiele ziekte na eerstelijns chemotherapie.

Tarceva is tevens geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste één voorafgaand chemotherapie regime. Tarceva is geïndiceerd bij patiënten met tumoren zonder EGFR-activerende mutaties als andere behandelopties niet geschikt worden geacht.

Pancreaskanker

Tarceva in combinatie met gemcitabine is geïndiceerd voor behandeling van patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.