Enspryng® (satralizumab)

Productvormen

Enspryng 120 mg/1 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
Verpakkingsinhoud: 1 voorgevulde spuit

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Enspryng patiëntenwaarschuwingskaart [pdf]

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Wat is Enspryng?

Enspryng bevat de werkzame stof satralizumab, een eiwit (monoklonaal antilichaam) dat de werking blokkeert van een specifiek eiwit (cytokine) genaamd interleukine-6. Interleukine-6 is betrokken bij ontstekingsprocessen in het lichaam en het blokkeren daarvan kan de ontstekingen in het lichaam verminderen.

Neuromyelitis optica-spectrumstoornissen (NMOSD)

NMOSD is een autoimmuunziekte waarbij ontstekingen optreden in het centrale zenuwstelsel. Bij NMOSD ontstaan ontstekingen met name in de oogzenuw en/of in het ruggenmerg. Dit kan leiden tot ernstige uitval waardoor de patiënt (tijdelijk) blind of verlamd kan raken.

Indicatie Enspryng

Enspryng is als monotherapie of in combinatie met immunosuppressieve therapie geïndiceerd voor de behandeling van NMOSD bij volwassen en adolescente patiënten van 12 jaar of ouder, die seropositief zijn voor anti-aquaporine-4-IgG.

Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

Op dit moment wordt er gewerkt aan de bekostiging voor toelating in het basispakket.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.